יחידות מידה לא-תקניות

רשימה של יחידות מידה שאינן תקניות

הצורך במערכת אחידה של יחידות מידה נוצר עוד בשחר האנושות. בטרם הומצאה השיטה המטרית (שהיא כיום התקן המחייב במדע ומערכת יחידות המידה המקובלת ברוב העולם) - לכל תרבות, גם לעתיקות שבהן, היו היחידות שלה. הטבלאות שלהלן מדגימות מספר מערכות יחידות מידה כאלה.

יחידות יווניותעריכה

יחידות אורךעריכה

אצבע (daktylos) 1/16 רגל 1.975 ס"מ
טפח 1/4 רגל 7.9 ס"מ
זרת 3/4 רגל 23.7 ס"מ
רגל (pous) 16 אצבעות 31.6 ס"מ
אמה 3/2 רגל 47.4 ס"מ
אורגויה 6 רגל 1.896 מ'
פלת'רון 100 רגל 31.6 מ'
סטדיון 6 פלת'רונים = 600 רגל 185 מ'
סטאטמוס (מהלך יום) 25 ק"מ לערך

יחידות משקלעריכה

כאלקוס 1/8 האובולוס 0.093125 עד 0.125 גרם
אובולוס 1/6 הדרכמה 0.75 עד 1 גרם
דרכמה 6 אובולוסים 4.5 עד 6 גרם
מינא 100 דרכמות 0.45 עד 0.6 ק"ג
טאלאנטוס (כיכר) 60 מינאות 2.7 עד 3.6 ק"ג

יחידות רומיותעריכה

יחידות אורךעריכה

אצבע (digitus) 1/16 רגל 18.525 מ"מ
טפח 1/4 רגל 7.41 ס"מ
רגל (pes) 16 אצבע 29.64 ס"מ
אמה 3/2 רגל 44.46 ס"מ
צעד 2.5 רגל 0.741 מ'
צעד כפול (passus) 5 רגל 1.482 מ'
אקטוס 120 רגל 35.568 מ'
סטדיום 625 רגל 185.25 מ'
מיל 5400 רגל כ-1.6 ק"מ
מיל ימי 6000 רגל כ-1.8 ק"מ
פרסא 7500 רגל 2.223 ק"מ

יחידות משקלעריכה

כאלקוס 1/48 הדרכמה 71 מ"ג
סיליקווה 1/18 הדרכמה 0.189 גרם
אובולוס 1/6 הדרכמה 0.568 גרם
דרכמה 6 אובולוסים = 1/8 האונקייה 3.408 גרם
שקל 2 דרכמות 6.816 גרם
אונקייה 8 דרכמות 27.264 גרם
ליטרה 12 אונקיות = 96 דרכמות 327.168 גרם
מינא 4/3 ליטראות = 16 אונקיות = 128 דרכמות 436.224 גרם

יחידות נפח (נוזל)עריכה

ליגולה 1/48 סטקסטאריוס 11.25 מ"ל
קיאת'וס 1/12 סקסטאריוס 45 מ"ל
טריאנס (שליש) 1/3 סקסטאריוס 0.18 ל'
המינה (מחצית) 1/2 סקסטאריוס 0.27 ל'
כיאוניקס 2/3 סקסטאריוס 0.36 ל'
סקסטאריוס 12 קיאת'וסים = 1/48 אמפורה 0.54 ל'
קונגיוס 6 סקסטאריוסים 3.25 ל'
אורנה 24 סקסטאריוסים 13 ל'
אמפורה 48 סקסטאריוסים 26 ל'
קוליאוס 20 אמפורות = 960 סקסטאריוסים 520 ל'

יחידות נפח (יבש)עריכה

אקטאבולום 1/8 הסקסטאריוס 67.5 מ"ל
קווארטאריוס (רבע) 1/4 הסקסטאריוס 0.135 ל'
המינה (מחצית) 1/2 הסקסטאריוס 0.27 ל'
סקסטאריוס 1/16 המודיוס 0.54 ל'
סמודיוס (גלון) 8 סקסטאריוסים = 1/2 המודיוס 4.32 ל'
מודיוס 16 סקסטאריוסים 8.64 ל'
קוואדראנטאלוס 3 מודיוסים כ-26 ל'

יחידות עבריותעריכה

  ערך מורחב – רשימת מידות, שיעורים ומשקלות בהלכה

השיטה הבריטיתעריכה

  ערך מורחב – מערכת היחידות הבריטית

יחידות אורךעריכה

מיל 1/1000 אינץ' 25.4 מיקרון
ליין 1/16 האינץ' 1.6 מ"מ
אינץ' 1/12 רגל 2.54 ס"מ
רגל (foot) 12 אינצ'ים 30.48 ס"מ
יארד 3 רגליים 91.44 ס"מ
פרלונג 1/8 המייל 201.168 מ'
מייל יבשתי 1760 יארדים 1609.344 מ'
מייל ימי 2047.766 יארדים 1852 מ'
פרסא (league) 3 מיילים יבשתיים 4.828 ק"מ

יחידות מסהעריכה

גרעין (grain) 64.8 מ"ג
דרכמה 1/16 אונקיה רגילה 1.772 גרם
אונקיה רגילה 1/16 הליטרה 28.35 גרם
אונקיית טרוי 1/12 ליטרת טרוי 31.1 גרם
ליטרת טרוי 12 אונקיות טרוי = 5760 זרעים 373 גרם
ליברה או ליטרה (פאונד) 16 אונקיות = 7000 זרעים 0.4536 ק"ג
סטון 14 ליטראות 6.35 ק"ג
רבע 2 סטונים 12.7 ק"ג
מאה קטנה (short hundredweight) 100 ליטראות 45.36 ק"ג
מאה (hundredweight) 4 רבעים = 112 ליטראות 50.8 ק"ג
טון אמריקאי 20 מאות קטנות = 2000 ליטראות 907 ק"ג
טון בריטי 20 מאות 1016 ק"ג

יחידות נפח (נוזל)עריכה

אונקיית נוזלים 0.028 ליטר
ג'יל 5 אונקיות 0.142 ליטר
פיינט 4 ג'ילים 0.568 ליטר
קווארטה 2 פיינטים 1.136 ליטר
גלון בריטי 4 קווארטות = 8 פיינטים 4.55 ליטר

יחידות נפח (יבש)עריכה

פק 2 גלונים 9.092 ליטר
קנינג 2 פקים 18.184 ליטר
בושל בריטי 2 קנינגים = 4 פקים 36.368 ליטר
סטרייק 2 בושלים 72.737 ליטר
רבע (quarter) 8 בושלים 290.95 ליטר
כאלדרון 4 רבעים = 32 בושלים 1163.8 ליטר
לאסט 10 רבעים = 80 בושלים 2909.5 ליטרים

השיטה האמריקאיתעריכה

יחידות האורך והמשקל האמריקאיות זהות (או מאוד דומות) לאלה הבריטיות, ולכן הן לא רשומות תחת סעיף זה, אך ביחידות הנפח ישנם הבדלים משמעותיים, ולכן מובאות מידות הנפח האמריקאיות בטבלה נפרדת.

יחידות נפח (נוזל)עריכה

אונקיית נוזלים 1/128 הגלון 0.0295 ליטר
ג'יל 4 אונקיות 0.1183 ליטר
פינט 4 ג'ילים 0.4732 ליטר
חמישית (fifth) 25.6 אונקיות 0.7571 ליטר
קווארטה 2 פינטות 0.946 ליטר
גלון אמריקאי 4 קווארטות 3.785 ליטר

יחידות נפח (יבש)עריכה

פינט 0.5506 ליטר
קווארטה 2 פינטות 1.101 ליטר
גלון 4 קווארטות 4.405 ליטר
פק 2 גלונים = 8 קווארטות 8.81 ליטר
בושל אמריקאי 4 פקים 35.24 ליטר

השיטה הרוסיתעריכה

יחידות אורךעריכה

טוצ'קה (נקודה) 1/10 הליין = 1/100 האינץ' 0.254 מ"מ
ליין 10 טוצ'קות = 1/10 האינץ' 2.54 מ"מ
אינץ' 10 ליין 2.54 ס"מ
ורשוק 1.75 אינץ' 4.445 ס"מ
רגל (פוּט) 12 אינצ'ים 30.48 ס"מ
אמה (ארשין) 16 ורשוקים = 28 אינצ'ים 71.12 ס"מ
סאז'ן 3 אמות 2.1336 מ'
ורסטה 500 סאז'ן 1,066.8 מ'
מיל 7 ורסטאות 7.468 ק"מ

יחידות משקלעריכה

דוליה (חלק) 0.044 גרם
זולוטניק 96 דוליות 4.266 גרם
לוט 3 זולוטניקים 12.798 גרם
ליטרה (פוּנט) 32 לוטים = 96 זולוטניקים 409.536 גרם
פוד 40 ליטראות 16.381 ק"ג
ברקובץ 10 פודים 163.814 ק"ג

יחידות נפח (נוזל)עריכה

שקאליק 1/200 הדלי 61.5 מ"ל
צ'ארקה (כוסית) 1/100 הדלי = 2 שקאליקים 123 מ"ל
שטוף (כוס) 10 צ'ארקות 1.23 ליטר
צ'יטוורט (רבע) רבע דלי - 2.5 שטוף 3.075 ליטר
ודרו (דלי) 4 רבעים = 10 שטופים 12.3 ליטר
בוצ'קה (חבית) 40 דליים 492 ליטר

יחידות נפח (יבש)עריכה

גארנץ 1/8 הרביעון 3.28 ליטר
רביעון (צ'טווריק) 8 גארנצים 26.24 ליטר
שמינית (אוסמינה) 4 רביעונים 104.96 ליטר
רבע (צ'טוורט) 2 שמיניות = 8 רביעונים 209.92 ליטר

השיטה הצרפתיתעריכה

יחידות אורךעריכה

ליין 1/12 האינץ' 2.256 מ"מ
אצבע (doigt) 9 ליינים 2.03 ס"מ
אינץ' (pouce) 1/12 הרגל 2.7072 ס"מ
טפח (paume) 3 אינצ'ים = 4 אצבעות 8.1216 ס"מ
זרת (palme) 55 ליינים 12.408 ס"מ
רגל (pied) 12 אינצ'ים 32.4864 ס"מ
טואז 6 רגליים 1.949 מ'
פרש (Persche) 18 רגליים = 3 טואזים 5.847 מ'
פרסא יבשתית 4.4443 ק"מ
פרסא ימית 5.554 ק"מ

יחידות משקלעריכה

אונקיה (Ounce) 30.59 גרם
ליברה או ליטרה 16 אונקיות 489.6 גרם

יחידות נוספותעריכה

יחידות אורךעריכה

ליגה (League) - יחידת אורך לא תקנית המציינת מהלך שעה של סוס או אדם. היא שווה לכ-5.15 ק"מ.

דוז'ה (योजन) - יחידת אורך וֵדית, ששמשה בעבר הרחוק בתת-היבשת ההודית. אורכה של דוז'ה נתון במחלוקת, והוא נאמד בין כ-6 לכ-15 ק"מ.

יחידות מידה בסלנגעריכה

כדרך הומור, חיסכון במידע, או בחוסר מידע כמותי, הומצאו בשפת היומיום "מידות" המתאימות לתיאור גדלים שונים. כמובן שמידות אלה אינן תקניות, ואפילו אין להן גודל ספציפי וקבוע.

  • "ארוך כמו הגלות" - הכוונה למשהו ארוך מאוד פיזית, או שארוך בזמן.
  • "גבוה כמו עמוד" - הכוונה למישהו גבוה ביחס לממוצע.
  • מלאנטה / מלאנטלפים - בא מהשורש מ. ל. א., ומתכוון לכמות מאוד גדולה.
  • קבוטה / קפוטה - גוש גדול המכיל הרבה פרטים מאותו סוג. מקור המילה הוא מהמילה האנגלית caboodle.

ראו גםעריכה

לקריאה נוספתעריכה

  • Scales and weights מאת Bruno Kisch


קישורים חיצונייםעריכה