יחס כיסוי

יחס כיסויאנגלית: DSCR - Debt Service Coverage Ratio) בא לתת אינדיקציה לכושר ההחזר של החברה. היחס נמדד כיחס בין התזרים לפירעון אשראי לסך החזר החוב (קרן וריבית) לתקופה הנבדקת. יחס כיסוי קטן או שווה לאחד מעיד על קשיים של החברה לפרוע את חובותיה כסדרם בתקופה הנבדקת. יחס זה משמש לעיתים רבות כ- Covenant (אמות מידה פיננסיות) על תזרים השוטף של החברה ועל יכולתו לשרת את החוב.

בתחום הבנקאותעריכה

בתחום הבנקאות נהוג להשתמש בשני מדדים של יחסי כיסוי לבחינת היעילות התפעולית אשר שונים במעט מאלה הנהוגים לצורך בחינת חברה בעלת מאפייני פעילות מסחרית או תעשייתית:

  1. יחס כיסוי ההוצאות אשר נגזר מן היחס: הכנסות תפעוליות/הוצאות תפעוליות. נדרש כי יחס זה יהיה גדול מ-0.6
  2. מדד היעילות התפעולית אשר נגזר מן היחס: סה"כ הכנסות/הוצאות תפעוליות. נדרש כי יחס זה יהיה גדול מ-1.5

ראו גםעריכה

קישורים חיצונייםעריכה

  ערך זה הוא קצרמר בנושא כלכלה. אתם מוזמנים לתרום לוויקיפדיה ולהרחיב אותו.