במתמטיקה, ובעיקר בטופולוגיה, כיסוי של קבוצה הוא משפחה של קבוצות שאיחודן מכיל את הקבוצה הנתונה.

הגדרה עריכה

כיסוי של קבוצה   הוא משפחה של תת-קבוצות   המקיימת  .

משפחה   נקראת תת-כיסוי, אם גם   מהווה כיסוי של  .

אם   זוג כיסויים של קבוצה כלשהי, אומרים כי   הוא עידון של  , אם לכל איבר   קיים איבר   המקיים  .

בטופולוגיה עריכה

בהקשר הטופולוגי, יש חשיבות רבה לכיסויים פתוחים, שכל הקבוצות בהן הן קבוצות פתוחות. כיסוי כזה מכונה כיסוי פתוח.

כיסוי פתוח   של מרחב טופולוגי   נקרא סופי נקודתית, אם כל   שייכת רק למספר סופי של קבוצות בכיסוי. כמו כן הוא נקרא סופי מקומית, אם לכל   קיימת סביבה פתוחה  , כך שהקבוצה   סופית.

מושג הכיסוי משמש להגדרת מושגים יסודיים בטופולוגיה:

  • מרחב טופולוגי נקרא קומפקטי, אם לכל כיסוי פתוח שלו קיים תת-כיסוי סופי.
  • מרחב טופולוגי נקרא לינדלף, אם לכל כיסוי פתוח שלו קיים תת-כיסוי בן מניה.
  • מרחב טופולוגי נקרא מטא-קומפקטי אם לכל כיסוי פתוח שלו קיים עידון המהווה כיסוי פתוח סופי נקודתית.
  • מרחב טופולוגי נקרא פרא-קומפקטי אם לכל כיסוי פתוח שלו קיים עידון המהווה כיסוי פתוח סופי מקומית.

דוגמאות עריכה

באופן טריוויאלי, לכל קבוצה  , האוסף המנוון   הוא כיסוי של  .

בנוסף, לכל תת-קבוצה  , האוסף   הוא כיסוי של  .

אם   קבוצה סדורה, אז לכל   ניתן להגדיר  , ואז האוסף   מהווה כיסוי.

בהקשר הטופולוגי, המקרה האחרון הוא כיסוי פתוח שמוגדר להיות התת-בסיס של סיגמא-אלגברת בורל.

ראו גם עריכה

קישורים חיצוניים עריכה

  • כיסוי, באתר MathWorld (באנגלית)