כיתה קטנה היא כיתה אשר שייכת לחינוך המיוחד, אך נמצאת בתוך בית ספר רגיל, ובכך מיישמת את עקרון השילוב ההולך ורווח בעולם כיום - מגמה שרואה ערך חשוב בהשארת התלמיד בסביבתו הטבעית, תחת ניתוקו והפנייתו לבית ספר אחר, כפי שהיה נהוג בעבר. מחקרים בתחום החינוך מראים רמת הצלחה גבוהה יותר כאשר התלמיד אינו מנותק מסביבתו הטבעית וככל שהוא שייך חברתית לסביבה שאינה מוגדרת כשונה.

שמה נגזר מכך שהיא מכילה מספר מצומצם של תלמידים (עד 15), אך לאורך השנים היו לה שמות נוספים: כיתה איטית, כיתה טיפולית וכיתה מקדמת. זהו גם היתרון שלה, אשר מאפשר למורים להתייחס לכל תלמיד בהתאם לצרכיו הלימודיים והחבריים וכך לקדם אותו עד כמה שניתן לנורמה.

בשל היותה שייכת למערכת החינוך המיוחד, כל תלמיד שמגיע אליה עובר לפני כן ועדת השמה, אשר תפקידה לקבוע את המסגרת הלימודית אליה שייך התלמיד והיא מתבצעת לפני כל מעבר בשלבי גיל: מגן לכיתה א', מבית ספר יסודי לחטיבת ביניים וכו' ובמקרים מיוחדים, בהם התגלו קשיים בהסתגלות למסגרת הקיימת. תלמיד שלא עבר ועדת השמה, לא יוכל ללמוד בכיתה הקטנה.

בכיתה זאת עובד גם צוות טיפולי, בדרך-כלל תרפיה (אמנות, דראמה, מוזיקה ועוד) והמגמה היא שכל תלמיד יזכה לפחות לשעה שבועית של תרפיה. כמו כן, ישנו שיתוף פעולה שוטף עם גורמים פסיכולוגיים, רווחה וקשר שוטף והדוק עם גורמי בית הספר השונים.

כל תלמיד שהגיע אל ועדת ההשמה עבר קודם אבחונים רלוונטיים, אשר קבעו מהם קשייו והצביעו על המלצות עבודה עם אותו תלמיד. לפי אבחון זה ניתן ליישם בעבודה השוטפת עם התלמיד את ההמלצות. הכיתה הקטנה מחולקת לתחומים:

  1. כיתת לקויי למידה - עיקר תלמידיה בעלי לקויות למידה משמעותיות, אשר גורמות לפער לימודי בינם ובין שאר התלמידים בני גילם. תלמידים אלו ילמדו לפי תוכנית הלימודים של משרד החינוך בהתאמה ללקויות שלהם מבחינת התכנים וקצב הלימוד. יחד עם זאת, לכל תלמיד נבנית תוכנית לימודים אישית, לפיה הוא לומד במהלך השנה. תוכנית זאת נכתבת על ידי המורה המחנכת, תוך שיתוף עם גורמים טיפוליים, מידע ממורים מקצועיים, הורים ואבחונים פסיכודידקטיים. לקויות הלמידה הן מגוונות: לקויות שפתיות, חשבוניות, תקשורתיות ועוד, ומתבצעת התאמה של כל חומרי הלמידה ללקויות באמצעים שונים, כגון המחשות מרובות, שימוש רב בהטמעת אסטרטגיות למידה, לימוד מודולרי ועוד.
תלמידים הלומדים בכיתה זאת זוכים למענה לקשיים הלימודיים שלהם, ויחד עם זאת יכולים להמשיך ולהיות שייכים לבית הספר הקהילתי אליו הם שייכים, ובכך לא להיות מופרדים חברתית.
  1. כיתה התנהגותית - תלמידיה הם בעלי קשיים מגוונים בתחום ההתנהגותי, חברתי, רגשי. גם היא נמצאת בבית ספר רגיל ומונה מספר מועט של תלמידים במטרה ללמד כל תלמיד בהתאם לצרכיו, תוך שימת דגש על התחום ההתנהגותי ושימוש רב בתוכניות לעיצוב התנהגות כיתתיים ואישיים ובהסתמך על תוכנית הלימודים האישית.
  2. כיתה של קשיי תקשורת - תלמידים בעלי הפרעות תקשורת (על הרצף האוטיסטי בתפקוד גבוה). בכיתה זאת יושם דגש עיקרי על הקניית מיומנויות תקשורת באמצעים שונים במטרה להביאם לתפקוד חברתי גבוה ככל האפשר. גם במקרה זה, כל תלמיד ילמד על-פי צרכיו ובהתאם לתוכנית הלימודים האישית.