כיתה (חדר)

בתום יום הלימודים נהוג להרים את הכיסאות לפני היציאה מהכיתה.

כיתה היא חדר המשמש לצורכי הוראה.

הלמידה בכיתות מקובלת במסגרת החינוך הפורמלי ובהשכלה הגבוהה. בית ספר מכיל בדרך כלל מספר כיתות שבהן מתקיימים השיעורים במקביל. חלק מהכיתות משמשות קבוצת תלמידים מסוימת באופן קבוע, כך שבכל שיעור מגיע מורה אחר לאותה הכיתה. כיתות אחרות מוקדשות למקצוע מסוים. בכיתות אלו מגיעה קבוצת תלמידים שונה בכל שיעור.

ציוד וריהוטעריכה

 
יש כיתות המצוידות בציוד נוסף בהתאם ליעוד שלהן. בתמונה נראים תלמידים בכיתת מחשבים.

חדר הכיתה לרוב מצויד בשולחנות וכיסאות עבור התלמידים. בכיתה יהיה גם ציוד כתיבה והצגה עבור המורה כמו לוח וגיר. בכיתות משוכללות יותר יהיו גם מחשב ומקרן.

כיתות מיוחדות מכילות ציוד נוסף, התואם את צורכי ההוראה בהן, כגון:

 
מורה בכיתת מעבדה לכימיה

ראו גםעריכה

קישורים חיצונייםעריכה