כנסת יחזקאל (פירושונים)

דף פירושונים

האם התכוונתם ל...

רבנים שכונו "כנסת יחזקאל" על שם ספרם:

רבנים נוספים שחיברו ספר בשם זה:

אחר: