כריכת מזונות

כריכת מזונות הוא מונח שמגיע מעולם המשפט בדיני משפחה ומשמעותו כריכה של תביעת מזונות הילדים לתביעת הגירושין בבית דין רבני.

במהלך התמודדות עם הליך הגירושין ישנם עניינים הנדונים בבית דין רבני וישנם כאלה הנדונים בבית משפט לענייני משפחה. הדיון בגירושין עצמם יתקיים בבית הדין הרבני, ואליו ניתן לכרוך נושאי תביעה נוספים הקשורים לגירושין. המשמעות של כריכה היא הוספה לתביעה.

מבחינה מעשית, התוצאה היא שמזונות ילדים תלויים בזריזות כל אחד מהצדדים, מי מהם שיגיע ראשון לאחד ממוקדי התביעה (בית הדין או בית המשפט) יכריע היכן יידון התיק.

עם זאת, בשנת 1969 בר"ע 120/69 שרגאי נ' שרגאי נקבעה הלכה כי לא ניתן לכרוך מזונות בבית הדין הרבני, כלומר, ניתן היה לתבוע אותם אך ורק בבית המשפט המחוזי (בתי המשפט לענייני משפחה הוקמו רק ב-1995). התפתחות אפשרית קיימת בפסק-דין שניתן בשנת 2014 בג"ץ 5933/14 פלונית נ' פלוני שם קבע השופט ניל הנדל שהלכת שרגאי מבוטלת שכן, תביעת המזונות בבית המשפט היא תביעה של הילד ואמנם הדיון בבית הדין הוא בין ההורים, לכן אין מניעה לבצע את שניהם. עם זאת, בדיון נוסף של אותו מקרה (דנג"ץ 6454/14), השופט אשר גרוניס אמר שלא זו הייתה כוונתו ושההלכה נותרה בעינה.

בשנת 2019 קבע ביהמ"ש העליון כי הלכת שרגאי עדיין תקפה, וכי אין לבתי הדין הרבניים סמכות לדון במזונות ילדים (בע”מ 7628/17 מיום 22.9.2019 בהרכב של הנדל, מזוז וקרא). השופט מזוז כתב "אני סבור כי הלכת שרגאי נכונה וראויה כיום, כפי שהייתה בעת שנקבעה, ואין לסטות ממנה", והשופט קרא הצטרף לעמדה זו, כנגד עמדתו של השופט הנדל שהיה במיעוט.

על אף זאת, בית הדין הרבני הגדול קבע בפסיקה מיום קבע מאוחר יותר (תיק 1250217/3 ביום 10.10.2021) כי ניתן לכרוך, וכי יש סמכות לבתי הדין הרבניים לדון במזונות קטינים הכרוכים בתביעת גירושין.

פסיקות נוספות משנת 2022 של השופט שאול שוחט בבית המשפט המחוזי קובעות כי הסמכות לדון במזונות קטינים תימסר לבית המשפט ולא לבית הדין הרבני (רמ"ש 10968-07-22 מיום 26.11.2022, רמ"ש 2223962-11-22 מיום 6.12.2022)

נכון לדצמבר 2022 ישנה אי בהירות בעניין זה, עקב פסיקות בימ"ש עליון ובימ"ש מחוזי מחד, והפסיקה המנוגדת של בית הדין הגדול מאידך.

לקריאה נוספתעריכה