אלפבית רוסי

(הופנה מהדף כתב רוסי)

האלפבית הרוסי המודרני (ברוסית: русский алфавит) הוא וריאציה של האלפבית הקירילי. האלפבית הוכנס לשימוש ברוס של קייב במאה ה־10 בזמנו של ולדימיר הראשון, נסיך קייב. בעוד שבתחילה האלפבית כלל 45 אותיות, במאה ה־18 הושמטו ממנו 8 אותיות, ובין השנים 1917-1918 הושמטו 4 אותיות נוספות, וכיום האלפבית כולל 33 אותיות.

עמוד מתוך ספר הלימוד הראשון לשפה הרוסית משנת 1574 המציג את האלפבית


הקראת האלפבית הרוסי
לעזרה בהפעלת הקובץ

טבלת האותיות עריכה

אות גדולה אות קטנה כתב יד שם שם ישן IPA מקביל עברי גימטריה יוניקוד (הקסדצימלי)
А а   а азъ a פתח 1 U+0410 / U+0430
Б б   бэ буки b או bʲ בי"ת - U+0411 / U+0431
В в   вэ вѣди v או vʲ בי"ת רפה 2 U+0412 / U+0432
Г г   гэ
[ɡɛ]
глаголь‏ [ɡlɐˈɡolʲ] ɡ גימ"ל 3 U+0413 / U+0433
Д д   дэ‏ [dɛ] добро‏ [dɐˈbro] d או dʲ דל"ת 4 U+0414 / U+0434
Е е   е‏ [je] есть‏ [jesʲtʲ] je או ʲe יֶ 5 U+0415 / U+0435
Ё ё   ё‏ [jo] - jo או ʲo יוֹ - U+0401 / U+0451
Ж ж   жэ‏ [ʐɛ] живѣте‏ [ʐɨˈvʲe.tʲɪ] ʐ ז' U+0416 / U+0436
З з   зэ‏ [zɛ] земля‏ [zʲɪˈmlʲa] z או zʲ זי"ן 7 U+0417 / U+0437
И и   и‏ [i] иже‏ [i.ʐɨˈ] i או ʲi חיריק 8 U+0418 / U+0438
Й й   и краткое
[i ˈkra.tkə.ɪ]
и съ краткой
[ɪ s ˈkra.tkəj]
j יו"ד - U+0419 / U+0439
К к   ка‏ [ka] како‏ [ka.kəˈ] k או kʲ כ"ף 20 U+041A / U+043A
Л л   эл או эль
[el] או [elʲ]
люди‏ [lʲʉ.dʲɪˈ] l או lʲ למ"ד 30 U+041B / U+043B
М м   эм‏ [ɛm] мыслѣте‏ [mɨ.ˈsʲlʲe.tʲɪ] m או mʲ מ"ם 40 U+041C / U+043C
Н н   эн‏ [ɛn] нашъ‏ [naʂ] n או nʲ נו"ן 50 U+041D / U+043D
О о   o‏ [o] онъ‏ [on] o אוֹ 70 U+041E / U+043E
П п   пэ‏ [pɛ] покой‏ [pɐˈkoj] p או pʲ פ"א 80 U+041F / U+043F
Р р   эр‏ [ɛr] рцы‏ [rtsɨ] r או rʲ רי"ש מתגלגלת 100 U+0420 / U+0440
С с   эс‏ [ɛs] слово‏ [slo.vəˈ] s או sʲ סמ"ך 200 U+0421 / U+0441
Т т   тэ‏ [tɛ] твердо‏ [tvʲɛ.rdəˈ] t או tʲ ת"ו 300 U+0422 / U+0442
У у   у‏ [u] укъ‏ [uk] u אוּ 400 U+0423 / U+0443
Ф ф   эф‏ [ɛf] фертъ‏ [fʲɛrt] f או fʲ פ"א רפה 500 U+0424 / U+0444
Х х   ха
[xa]
хѣръ‏ [xʲɛr] x כ"ף רפה 600 U+0425 / U+0445
Ц ц   це‏ [t͡sɛ] цы‏ [t͡sɨ] t͡s צד"י 900 U+0426 / U+0446
Ч ч   че‏ [t͡ɕe] червь‏ [t͡ɕʉtʲ] t͡ɕ צד"י גרושה (בקירוב) 90 U+0427 / U+0447
Ш ш   ша‏ [ʂa] ʂ שי"ן ימנית (בקירוב) - U+0428 / U+0448
Щ щ   ща‏ [ɕːa] ща‏ [ɕt͡ɕa] ɕː שי"ן ימנית שורקת U+0429 / U+0449
Ъ ъ   твёрдый знак
[tvʲo.rdɨj znakˈ]
еръ‏ [jer] - U+042A / U+044A
Ы ы   ы‏ [ɨ] еры‏ [jɪˈrɨ] [ɨ] צירי U+042B / U+044B
Ь ь   мягкий знак
[mʲæxʲkʲɪj znakˈ]
ерь‏ [jerʲ] ʲ - U+042C / U+044C
Э э   э‏ [ɛ] э оборотное
[ɛ ə.bɐˈro.tnə.ɪˈ]
e צירי U+042D / U+044D
Ю ю   ю‏ [ju] ju או ʲu יוּ U+042E / U+044E
Я я   я‏ [ja] ja או ʲa יַ U+042F / U+044F
אותיות אשר השימוש בהן הופסק ב־1917-1918
І і - і десятеричное‏ [i] i או ʲi כמו и 10
Ѵ ѵ ижица‏ [i.ʐɨ.tsəˈ] -
Ѳ ѳ ѳита‏ [fʲɪˈta] f או fʲ כמו ф 9
Ѣ ѣ ять‏ [jætʲ] je או ʲe כמו е -
אותיות אשר השימוש בהן הופסק במאה ה־18 (לפני 1750)
Ѕ ѕ - зѣло‏ [zʲɪˈlo] dz ,z או zʲ כמו з 6
Ѯ ѯ кси‏ [ksʲi] ks או ksʲ כמו кс 60
Ѱ ѱ пси‏ [psʲi] ps או psʲ כמו пс 700
Ѡ ѡ омега‏ [ɐˈmʲe.ɡə] o כמו о 800
Ѫ ѫ юсъ большой
[jus bɐlʲˈʂoj]
u ,ju או ʲu כמו у או ю -
Ѧ ѧ юсъ малый
[jus ˈmɑ.lɨj]
ja או ʲa כמו я
Ѭ ѭ юсъ большой іотированный
[jus bɐlʲˈʂoj jɪˈtʲi.rə.vən.nɨj]
ju או ʲu כמו ю
Ѩ ѩ юсъ малый іотированный
[jus ˈmɑ.lɨj jɪˈtʲi.rə.vən.nɨj]
ja או ʲa כמו я

קישורים חיצוניים עריכה

  מדיה וקבצים בנושא אלפבית רוסי בוויקישיתוף