מדיה

דף פירושונים

מדיה היא צורת הרבים של המילה הלטינית "מדיום", אולם השימוש מקובל בה גם בלשון יחיד.

האם התכוונתם ל...

ראו גם

מדיום