מויה

דף פירושונים

האם התכוונתם ל...

שם משפחה

מויָה או מויֶה הוא שם משפחה.