מועצת המים

מועצת המים היא רשות במדינת ישראל הממונה על ידי הממשלה, שריד לתקופה בה האחריות על רשויות המים בישראל הייתה בידי שר החקלאות, ולא בידי שר התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים, כמצב דהיום. המועצה מונה 39-27 חברים המורכבים מנציגי הציבור, נציגי הממשלה ונציגי ההסתדרות הציונית העולמית. נציגי הציבור המונים לפחות שני שלישים מחברי הוועדה, מתמנים תוך שימת לב להיקף הצריכה של המגזר אותו הם מייצגים. חלוקה זו מעניקה משקל גדול לחקלאים. יו"ר המועצה הוא שר התשתיות הלאומיות, וסגנו הוא יושב ראש הרשות הממשלתית למים ולביוב.

מועצת המים איננה פעילה בשנים האחרונות וקביעת מדיניות משק המים מופקדת בידי מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב.

תפקיד המועצהעריכה

בעבר היו למועצה סמכויות רבות על פי חוק, כיום תפקידיה הם בעיקר לשמש כגורם מייעץ.

בעבר הייתה מועצת המים אחראית על קביעת הכללים לחישוב מחירי המים. כיום, קביעת מחיר המים מתבצעת על ידי מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב, תוך חלוקה למגזרים השונים:

  1. תעריפי הרשויות המקומיות נקבעים על ידי מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב. מחיר המים משתנה לפי אופי הצריכה (ביתית, תיירות, גינון וכדומה) ולפי הכמות הנצרכת. המחיר המשולם בסופו של דבר לרשות המקומית מכיל גם את הוצאות התשתית של הרשות המקומית, ולכן הוא גבוה יותר. בפועל משמשת הגבייה הנוספת את הרשות המקומית כמס נוסף על הארנונה.
  2. תעריפי המגזר החקלאי נקבעים על ידי מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב. החל משנת 1994 קיים מנגנון אוטומטי לעדכון מחירי המים בהתאם לאמור בהסכם המים.

ראו גםעריכה

קישורים חיצונייםעריכה