מטר מעוקב לשנייה

יחידת מידה בינלאומית לספיקה
המונח "מלמ"ש" מפנה לכאן. לערך העוסק במרכז ללימודי משטרה, ראו המרכז ללימודי משטרה.

מטר מעוקב לשנייה (מקל"ש) הוא יחידת מידה במערכת SI למדידת ספיקה של מערכת להובלת נוזל או גז, והיא מציינת ספיקה שבה זורם במערכת מטר מעוקב אחד של נוזל או גז במשך שנייה אחת. מטר מעוקב לשנייה שקול לאלף ליטרים לשנייה.

המערכת הנמדדת עשויה להיות מערכת טבעית, כגון נהר, או מעשה ידי אדם, כגון צינור מים.

יחידת מידה קטנה יותר, אך משקפת ספיקה על פני תקופה ארוכה יותר, היא מלמ"ש – מיליון מטר מעוקב לשנה. אומנם המדידה היא ביחידות של מיליון מטר מעוקב, אך בשנה (כ-365 ימים) יש יותר מ-31 מיליון שניות, לכן מקל"ש אחד הוא 31.356 מלמ"ש.