מידה מסומנת

מושג מתמטי

במתמטיקה, מידה מסומנת (signed measure) היא העתקה המכלילה את רעיון המידה, באפשרה ערכים שליליים.

הגדרה פורמליתעריכה

יהא   מרחב מדיד, אז העתקה מהצורה   (כאשר  ) המקיימת את התכונות הבאות:

 1.  
 2. העתקה   רשאית לקבל רק אחד מהערכים   או  .
 3. העתקה   היא  ־אדיטיבית. כלומר, לכל סדרה של קבוצות מדידות וזרות   מתקיים ש־ . כמו כן, אנחנו דורשים שלכל   הטור   חייב להתכנס בהחלט.

הערהעריכה

על מנת למנוע בלבול מיותר בהמשך המאמר, מעתה ואילך (במאמר זה) העתקת המידה "הרגילה" תקרא מידה חיובית.

קבוצות חיוביות, שליליות ואפסיותעריכה

תהא   מידה מסומנת על מרחב מדיד  . נאמר ש־  היא קבוצה  ־חיובית אם לכל   מתקיים ש־ . באופן אנלוגי אנחנו נגדיר את הקבוצה   להיות קבוצה  ־שלילית אם לכל  מתקיים ש־ .

נאמר שהקבוצה   היא  ־אפסית אם היא  ־חיובית וגם  ־שלילית.

רציפות בהחלטעריכה

תהא   מידה חיובית ותהא   מידה מסומנת על אותו מרחב מדיד  . נאמר ש־  היא רציפה בהחלט ביחס ל־ , ונסמן זאת על ידי  , אם לכל   קבוצה מדידה מתקיים:  .

סינגולריות של מידותעריכה

יהיו   מידות מסומנות על המרחב המדיד  . נאמר ש־  ו־  הן סינגולריות אחת ביחס לשניה ונסמן זאת על ידי   אם קיימות שתי תת־קבוצות   מדידות המהוות פירוק זר ל־  וגם   היא  ־אפסית ו־  היא  ־אפסית.

משפטים, למות ותכונות מעניינות הנוגעות למידות מסומנותעריכה

משפטי רציפותעריכה

נזכר כי מידה מסומנת נועדה להכליל את המושג מידה "רגילה" (או מידה חיובית), לכן זה הגיוני שמידה מסומנת תקיים חלק מהתכונות הרגילות שמקיימת מידה חיובית. חלק מהתכונות הללו הן תכונות הרציפות.

 1. תהא   מידה מסומנת ותהא   סדרה של קבוצות עולות (ביחס להכלה) אזי מתקיים  
 2. תהא   מידה מסומנת ותהא   סדרה של קבוצות יורדות (ביחס להכלה) וגם   אזי  

סגירות של קבוצות 𝜈־חיוביות תחת איחוד בן מניהעריכה

תהא   מידה מסומנת ויהיו   סדרה של קבוצות   חיוביות. אזי,   היא קבוצה  ־חיובית.

משפט הפירוק של האןעריכה

תהא   מידה מסומנת על מרחב מדיד  . אזי, קיימות שתי קבוצות זרות   שכך שמתקיימים התנאים הבאים:

 1. הקבוצות   ו־  מהוות פירוק זר של  . כלומר,  .
 2. הקבוצה   היא  ־חיובית.
 3. הקבוצה   היא  ־שלילית.
 4. הפירוק הוא יחיד במובן הבא: אם   הן גם פירוק Hahn של   אזי הקבוצות   הן קבוצות אפסיות ביחס ל־ .

משפט הפירוק של ג׳ורדןעריכה

תהא   מידה מסומנת על מרחב מדיד  . אזי קיימות מידות חיוביות   ו־  כך שמתקיימים התנאים הבאים:

 1. המידות   ו־  מהוות פירוק של המידה  . כלומר,  .
 2. המידות   ו־  הן מידות סינגולריות אחת ביחס לשנייה.
השתנות כללית של מידה מסומנתעריכה

אם   היא מידה מסומנת, ו־  וגם   מהוות פירוק של  , אז העתקה   היא מידה חיובית הנקראת פונקציית ההשתנות הכללית של  .

בניית מידה מסומנת בעזרת אינטגרציהעריכה

יהא   מרחב מידה כאשר   היא מידה חיובית, ותהא   אינטגרבילית באופן מוחלט. אזי, העתקה שמוגדרת על קבוצה   באופן הבא   היא מידה מסומנת. יתירה מכך, אם   אזי   היא מידה סופית וגם  .

משפט רדון־ניקודיםעריכה

יהא   מרחב מדיד. תהא   מידה חיובית ו־ ־סופית ותהא   מידה מסומנת ו־ ־סופית. אזי קיימות   מידה חיובית ו־  מידה מסומנת המקיימות את התנאים הבאים:

 1. המידות   ו־  מהוות פירוק של המידה  . כלומר,  .
 2. המידות   ו־  הן סינגולריות אחת ביחס לשנייה. כלומר,  .
 3. המידה   רציפה בהחלט ביחס למידה  . כלומר,  . בפרט, קיימת   אינטגרבילית באופן מוחלט כך ש־ .

נגזרת רדון־ניקודיםעריכה

אם   אזי   ולכן  . במקרה הזה, הפונקציה   נקראת נגזרת רדון־נקודים ונהוג לסמן

 

כמו כן,   הנ״ל יחידה עד כדי מידה 0.

קישורים חיצונייםעריכה