הבדלים בין גרסאות בדף "רבי יוסי ברבי יהודה"

מ
==מתורתו==
 
פסקיו של רבי יהודה מוזכרים בתלמוד פעמים רבות, ואף מה[[אגדה]] אין הוא מושך את ידו. רבים מפסקיו אקוטאליים כיום, ונידונים בהרחבה בספרי הפוסקים. כך למשל הוא מתיר ללכת מעל מקום טמא ב[[מטוס]] או כלי מעופף אחר, שכן הוא נחשב כרשות נפרדת{{הערה|לערך מורחב, ראה בערך על [[טומאת ארץ העמים]].}}, הוא דן באיסור חדש בחוץ לארץ, שאלה קשה השנויה במחלוקת גדולה, האם הוא נוהג בחוץ לארץ, והוא מכריע: {{ציטוטון|עומר בא בחו"ל, ומה אני מקיים "כי תבואו אל הארץ"{{הערה|{{תנ"ך|ויקרא|כג}}.}}, שלא נתחייבו בעומר לפני כשנכנסו לארץ, וקסבר חדש בחו"ל מדאורייתא היא, דכתיב "במושבותיכם", כל מקום שאתם יושבים משמע}}{{הערה|{{בבלי|מנחות|פד|א}}.}}.
 
רבי חנינא מ[[ישיבת סורא|סורא]], היה מזהיר בדרשותיו, שלא יאמר אדם לאשתו "אל תתייחדי עם פלוני", שכן יש לחשוש לשיטת רבי יוסי בן רבי יהודה, שגם כיום נוהג דין [[סוטה]], ואז תהא אסורה לו אם תתייחד עימו.