<span class="difference-title">פתיחה אנגלית (בורסה)</span> – הבדלי גרסאות

דיוק
(קישור חיצוני)
(דיוק)
'''פתיחה אנגלית''' - היא כינוי לפתיחת שלב המסחר הרציף ב[[הבורסה לניירות ערך בתל-אביב|בורסה לניירות ערך בתל-אביב]]. אם מדד ה[[מעו"ף]], לפי נתוני ה[[ביקוש]] וה[[היצע]] בפתיחת המסחר, צפוי לעלות או לרדת בשיעור של 2.5% ומעלה - נדחית פתיחת המסחר במספר דקות. אם הפקודות שנוספו בזמן הדחייה אינן מביאות את השינוי במדד המעו"ף לשיעור של עדפחות מ-2.5% - תבוצע דחייה נוספת. אם לאחר הדחיה השניה המדד הצפוי עולה או יורד ביותר מ-5% - תבוצע דחיה שלישית לכ-45 דקות נוספות הנקראת "מנתק זרם" (אחרת - מתחיל המסחר). לאחר "מנתק הזרם" ייפתח המסחר בכל מקרה שתנודת המדד נמוכה מ-12%. כללים אלה נקבעו במטרה למתן את תנודתיות השינוי בערכו של המדד בעקבות מניפולציות של גופים גדולים.
 
==קישורים חיצוניים==