פתיחת התפריט הראשי

שינויים

}}
* [http://www.orthodoxy.ge/ האורתודוקסיה הגאורגית], בגאורגית
* [http://www.geo.orthodoxy.ru/ האורתודוקסיה הגאורגית], ברוסית
* [http://www.britannica.com/eb/article-9036522/Georgian-Orthodox-church הכנסייה הגאורגית האורתודוקסית], אנציקלופדיה בריטניקה
* [http://www.patriarchate.ge/ האתר הרישמי של פטריארך הכנסייה הגאורגית האורתודוקסית], בגאורגית