Difference between revisions of "מצר קורינתוס"

m
(זוט)
 
== היסטוריה ==
שמו הקדום של המצר הוא "האיסתמוסה[[איסתמוס]]", שפירושו ביוונית מעבר צר, והוא משמש מאז כמונח גאוגרפי כללי ל[[מצר יבשה]].
 
בעבר עמד על האיסתמוס מקדש ל[[פוסידון]], ליד המפרץ הסרוני, והמצר היה המרכז הפולחן העיקרי לאל זה ביוון. בסביבת המקדש היו נערכים אחת לשנתיים משחקים לכבוד פוסידון, שהיו ידועים בשם [[המשחקים האיסתמיים]]. כיוון שפעילות מלחמתית בזמן המשחקים הייתה אסורה, הם נקראו גם "שלום איסתמה" ו"ברית איסתמה".