הנהלת חשבונות חד-צדית – הבדלי גרסאות

מחפש מקורות
(מחפש מקורות)
{{מחפש מקורות}}
'''הנהלת חשבונות חד צידית-צִדית''' היא שיטה לביצוע [[הנהלת חשבונות]].
 
הוראות [[פקודת מס הכנסה]] (ניהול פנקסי חשבונות), תשל"ג 1973 מבחינות בין שתי שיטות שמבוצעות בהן הנהלת חשבונות - מערכת הנהלת חשבונות חד-צידיתצדית ומערכת [[הנהלת חשבונות כפולה]].
 
במערכת הנהלת חשבונות חד צידית,-צדית נרשם רק "צד אחד" של הפעולות הפיננסית. הנהלת חשבונות חד צידית-צדית מפרטת רק את צד ההכנסות וההוצאות והיא נותנת מידע רק על הפעולות התוצאתיות (רווח והפסד) של העסק. בהתאם לשיטה זו אופן התקבול או התשלום אינם נרשמים (מזומן, [[אשראי]], המחאה בנקאית וכו).
 
[[עוסק פטור]] או עסקים קטנים העומדים בקריטריונים המנויים בהוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), תשל"ג 1973 רשאים לנהל את חשבונותיהם בשיטה הנהלת החשבונות החד-צידיתצדית.
 
[[חוק החברות]], התשנ"ט 1999 מחייב תאגידים המאוגדים כחברה לנהל את חשבונותיהם בשיטה הנהלת החשבונות הכפולה.
*[[דוח רווח והפסד]]
*[[הנהלת חשבונות]]
 
 
[[קטגוריה:חשבונאות]]