ספר האמונות והדעות – הבדלי גרסאות

רס"ג ממשיך וכותב שאף אם יציג אותו נביא אותות ומופתים, ויטען שיש הצדקה ללכת בעקבותיו, שקרנותו תהיה ברורה ואין טעם אפילו להידבר עמו. זאת הואיל ולא ציווי האל לבדו מחייב את ההתנהגות המוסרית אלא גם השכל. עוד כותב רס"ג כי על אף "גודל ערכו ויקר מעלתו" של ספר התורה, בכל אופן יש ציוויים נוספים שלא כתובים בו שהאדם מחויב בהם, ביניהם המצוות השכליות, הצדק והיושר.
 
בספרו, רס"ג מביא קשת רחבה של דעות פילוסופיות, ומתפלמס איתן בחריפות. מסקנותיו היו:
לאחר ויכוחים רבים וגדולים עם כל המתיימרים לשלול את יסודות היהדות בעזרת הפילוסופיה, הגיע רס"ג לדעה, שהאמונה הישראלית נכונה. מסקנותיו היו:
* [[אלוהים]] ברא את העולם ונתן צורה לחומר
* אלוהים הוא המצוי הראשון והיחיד בעולמו, ובניגוד לדעה על שתי רשויות