פתיחת התפריט הראשי

שינויים

*קלושה פאול, '''אלכסנדר הגדול''', ת"א: מזרחי, 1963
<div class="mw-content-ltr">
* Pierre Herman Leonard Eggermont, Alexander's Campaign in Southern Punjab, Peeters,
* Peter Green, ''Alexander of Macedon: 356–323 B.C. A Historical Biography''. University of California Press, 1992.
* Hammond, ''Alexander the Great: King, Commander, and Statesman'' (3 ed.). London: Bristol Classical Press, 1994.