אביטל (דמות מקראית) – הבדלי גרסאות

←‏המשכיות זרעה: קיצור וסידור
(←‏המשכיות זרעה: קיצור וסידור)
.
==המשכיות זרעה==
ב[[תלמוד בבלי|גמרא]] נאמרמובאת מסורת על פיה: {{ציטוטון|רבי אתי משפטיה בן אביטל}}{{הערה|1=[[מסכת כתובות]] דף סב עמוד ב}}, דהיינו ש[[רבי יהודה הנשיא]] היה מצאצאיה. לעומתמסורת זאתאחרת נאמר בספרגורסת ש[[מלכיםרבי בחייא]]{{הערה|1=פרק יאהוא פסוקמצאצאי א}}אביטל: {{ציטוטון|וַעֲתַלְיָה"אמר אֵם אֲחַזְיָהוּ רָאֲתָה כִּי מֵת בְּנָהּ וַתָּקָם וַתְּאַבֵּד אֵת כָּל-זֶרַע הַמַּמְלָכָה}}. ומסבירה הגמרא ב[[מסכתרבי סנהדריןלוי]] שרק צאצאי: [[יואשגנאלוגיה|מגילת (מלך יהודה)יוחסין]] נותרומצאו בירושלים, וכתוב בה: ל[[דודהלל הזקן|הלל]] המלך- מדוד, והםרבי הריחייא מבניהרבה של- [[בתמשפטיה שבע]] ולא מבניבן אביטל. ומבאר ה[[חקרי לב]]"{{הערה|1=אורחבראשית חייםרבה סימןצ"ח, יחח'}} שצאצאי דוד שכלו הם הזכרים, אבל הנקבות שהיו בזמן [[עתליה]] לא נהרגו, ורבי יהודה הנשיא היה מצאצאיה.
 
עם זאת, מסורת זו יוצרת קושי עם עובדת השמדת כל זרע המלוכה בידי [[עתליה]], כפי המתואר ב[[ספר מלכים]]{{הערה|[[s:מלכים ב יא יא|פרק יא פסוק א]]}}, ומסורת לפיה צאצאי [[יואש (מלך יהודה)]] הם היחידים שנותרו מזרע [[דוד]] המלך, והם היו מבניה של [[בת שבע]] ולא מבני אביטל. הסבר אחד המתייחס לסתירה זו מסביר כי צאצאי דוד שכלו הם הזכרים, אבל הנקבות שהיו בזמן [[עתליה]] לא נהרגו בידי עתליה, ועל כן נותרו לאביטל צאצאים לאחר תקופת עתליה{{הערה|[[חקרי לב]], אורח חיים סימן יח}}
מסורת אחרת גורסת ש[[רבי חייא]] הוא מצאצאי אביטל: "אמר [[רבי לוי]]: [[גנאלוגיה|מגילת יוחסין]] מצאו בירושלים, וכתוב בה: [[הלל הזקן|הלל]] - מדוד, רבי חייא רבה - משפטיה בן אביטל."{{הערה|בראשית רבה צ"ח, ח'}}
 
==הנצחתה==