מרחב מנה (אלגברה ליניארית) – הבדלי גרסאות

אין תקציר עריכה
אין תקציר עריכה
 
ניתן להגדיר באופן טבעי על <math>V/W</math> מבנה של מרחב וקטורי מעל <math>\mathbb{F}</math>, על ידי פעולת חיבור <math>\left[v\right]+\left[u\right] = \left[v+u\right]</math> וכפל בסקלר <math>\lambda \cdot \left[v\right] = \left[\lambda \cdot v \right]</math>.
 
ניתן להראות כי אם <math>V</math> מרחב וקטורי מממד סופי, אז <math>\dim\left(V/W\right) = \dim \left(V\right) - \dim \left(W\right)</math>.
 
==דוגמאות למרחב מנה==