הבדלים בין גרסאות בדף "דלקת צוואר הרחם"

מ
דלקת צוואר הרחם יכולה להיגרם על ידי מספר של זיהומים, אשר הנפוצים ביותר הם [[כלמידיה]] ו[[זיבה]], כשכלמידיה מהווה כ- 40% מהמקרים.{{הערה|שם=Robbins|{{cite book|title=Robbins basic pathology|publisher=Saunders/Elsevier|year=2007|isbn=1-4160-2973-7|edition=8th|pages=716–8|author1=Mitchell, Richard Sheppard|author2=Kumar, Vinay|author3=Robbins, Stanley L.|author4=Abbas, Abul K.|author5=Fausto, Nelson}}}}  כמחצית מהנשים בהריון הן אסימפטומטיות לזיהם זיבה צוואר הרחם.{{הערה|שם=Kenner2014|{{cite book|title=Comprehensive neonatal nursing care|last=Kenner|first=Carole|publisher=Springer Publishing Company, LLC|year=2014|isbn=9780826109750|edition=5th|location=New York, NY}}}} [[Trichomonas vaginalis|טריכומוניאזיס]] ו[[הרפס]] הם גורמים פחות נפוצים לדלקת צוואר הרחם. ישנו קשר עקבי בין M. genitalium ותסמונות זיהום במערכת הרביה הנשית. ספציפית, זיהום M. genitalium נמצא קשור באופן משמעותי לסיכון מוגבר לדלקת צוואר הרחם .{{הערה|שם=LisRowhani-Rahbar2015|{{cite journal|title=Mycoplasma genitalium Infection and Female Reproductive Tract Disease: A Meta-Analysis|last2=Rowhani-Rahbar|first2=A.|journal=Clinical Infectious Diseases|doi=10.1093/cid/civ312|year=2015|volume=61|pages=418–26|issn=1058-4838|pmid=25900174|last3=Manhart|first3=L. E.|last1=Lis|first1=R.}}}}
 
== דלקת צוואר רחם שלעם מוגלתיהפרשה רירימוגלתית-רירית (MPC) ==
דלקת צוואר רחם שלעם מוגלתיהפרשה רירימוגלתית-רירית (Mucopurulent cervicitis - MPC) מאופייןמאופיינת על ידי - [[מוגלה|מוגלתי]] או מוגלתי רירהפרשה האנדוצרוויקאליתרירית (mucopurulent endocervical), [[תפליט]] שמתגלהאשר בבתעלהנראת האנדוצרוויקאליתבבדיקת צוואר הרחם או בתוךבלקיחת דגימה ספוגיתמצוואר האנדוצרוויקאליתהרחם.  כמה מומחים גם אבחנומאבחנים MPC גם על בסיס היכולת לגרוםגרימת דימום בקלות בצוואר הרחם. לעומתעל זאתאף כמהשישנם מומחים רואיםהרואים ב מספרבמספר גדל  של [[גרנולוציט]] [[תא תאי דם לבן|תאילבנים הדםפולימורפיים הלבנים]]בצוואר עלהרחם endocervicalהנמצא בדגימת [[צביעת גראם|גראם]] כדרךדרך יעילה  באבחנה שללאבחון MPC, קריטריוןהקריטריון זההזה לא היההפך אחידלסטנדרטי, היהיש לו ערך מנבא -חיובי  קטן (PPV),יחסית הואוהוא לאאינו זמין בכמהבמקומות הגדרותמסויימים.  לMPC לרובעל אף שלרוב ל- MPC אין תסמינים, אבל ישישנן נשים שיששחוות להםהפרשות הפרשה אי-נורמליתחריגות מהנרתיק או דימום נרתיקימהנרתיק (למשל, לאחר [[יחסי מין|קיום יחסי מין]]). MPC יכול להיות נגרמתלהיגרם על ידי ''trachomatis כלמידיה'' או ''Neisseria gonorrhoeae''זיבה; עם זאת, ברוב המקרים לא ניתן לבודד אף אורגניזם יכולאחד להיותמהאורגניזמים מבודדהללו.{{הערה|שם=POC-IT|{{Cite web|url=http://hopkins-abxguide.org/diagnosis/gynecologic/cervicitis.html?contentInstanceId=255497|title=hopkins-abxguide.org|date=2008-10-30|accessdate=2010-02-03|website=Point-of-care Information Technology|publisher=Johns Hopkins University|last=Hynes NA}}}} MPC יכול להימשך למרות תהכליםתהליכים חוזרים ונשנים של טיפול מיקרוביאליתמיקרוביאלי. כיזאת נסיגהמכיוון שנסיגה או שמנצלתאו עםהידבקות ''C.מחודשת trachomatis''בכלמידיה או ''N. gonorrhoeae''זיבה בדרך כלל אינה מתרחשת אצל אנשים במקריםעם מקרים מתמדיםמתמשכים של MPC; בד"כ במקרים כאלה, ישנם גורמים אחרים שאינם מיקרוביולוגיותמיקרוביים אשר יהיו מעורבים  (למשל, דלקתדלקות באזורבאיזור של חריגה בפעילות בלוטת התריסהרחם) עלול להיות מעורב.
נשים הלוקות ב- MPC צריכות להיבדק לכלמידיה וזיבה בעזרת הבדיקות המדוייקות ביותר. עם זאת, MPC אינו מנבא רגשי מספיק לדלקות עם האורגניזמים האלה; לרוב הנשים הלוקות בכלמידיה וזיבה, לא תהיה דווקא דלקת צוואר רם עם הפרשה מוגלתית-רירית.
 
== אבחנה ==