פתיחת התפריט הראשי

שינויים

ה[[קודקס]] הראשון שהגדיר את המשפט הפלילי ב[[ארץ ישראל]] היה קודקס פלילי עות'מאני שהושפע מתערובת של החוק המוסלמי והקודקס הצרפתי. ב-[[1936]] ביטלו הבריטים את הקודקס הפלילי העות'מאני, והכניסו לתוקף את פקודת החוק הפלילי, 1936,{{הערה|[http://www.nevo.co.il/law_html/law21/PG-0652-1.pdf פקודת החוק הפלילי, 1936], באתר "נבו"}} שהייתה מבוססת על המשפט הפלילי האנגלי.
 
עם הקמת מדינת ישראל נשאר ככלל על כנו המשפט שהיה קיים ערב הקמת המדינה ועל כן פקודת החוק הפלילי [[המנדט הבריטי בארץ ישראל|המנדטורית]] נותרה בתוקף. במהלך השנים מאז הקמת המדינה נעשו תיקונים לא מעטים, בעיקר על ידי חקיקת חוקים חדשים שקבעו עבירות בתחומים מסוימים במקום העבירות שבפקודה וכן החלפת פרק ה[[ענישה]] שבפקודה בחוק חדש של דרכי ענישה.
בשנת [[1977]] שולבו החוקים השונים עם נוסח עברי של פקודת החוק הפלילי תוך [[קודיפיקציה]] של דיני העונשין, והתגבשו ליצירת '''חוק העונשין, התשל"ז-1977''', שהוא [[נוסח חדש]] ו[[נוסח משולב]] של החקיקה שקדמה לו.