הבדלים בין גרסאות בדף "רב מרי בר רחל"

הוסרו 477 בתים ,  לפני 3 שנים
←‏משפחתו: מיותר פה
(←‏משפחתו: עריכה)
(←‏משפחתו: מיותר פה)
 
==משפחתו==
בולט לעין צורת יחוסו, המתייחס אחר אבי אימו ([[שמואל (אמורא)|שמואל]]), ולא אחר אביו כמקובל. הפרשנות המקובלת היא שאמו, בתו של שמואל, הרתה לאביו [[איסור גיורא]], חייל בבלי בטרם התגייר, וילדה לאחר הגרות. בתלמוד ישנה סוגיה העוסקת בשאלה האם מוגדר כ[[יהודי]], למסקנה נפסק שכגר ש[[הורתו שלא בקדושה ולידתו בקדושה]], הוא נחשב יהודי לכל דבר - אף למינוי של שררה למרות ההגבלה שנצרך שבעל השררה יהיה "מקרב אחיך" - "מהמובחר שבאחיך", כלומר שאף אביו יהיה מישראל{{הערה|{{בבלי|קידושין|עו|ב}}}}. אולם, ב[[תלמוד]] במקום אחר{{הערה|{{בבלי|סוכה|נב|ב}}}} מוזכר על כהן בנה של העשירה [[מרתא בת ביתוס]] אשתו של [[יהושע בן גמלא]] בכך שמובא האימרה "אמרו על בנה של מרתא בת בייתוס שהיה נוטל שתי ירכות של שור הגדול, שלקוח באלף זוז, ומהלך עקב בצד גודל. ולא הניחוהו אחיו הכהנים לעשות כן".
 
אמנם, מלשון אחת הסוגיות{{הערה|שם=שבת|{{בבלי|שבת|קנד|א}}.}}, על פי גרסה נפוצה, עולה שאביו היה יהודי ונקרא [[רבא]], הגמרא מתייחסת לסתירה ומתרצת ש"תרי רב מרי בר רחל הוו" - כלומר שני אמוראים היו בשם זה. אך [[רש"י]] וה[[תוספות]]{{הערה|שם=שבת}} מציינים שהקושיה והתירוץ הם פירוש שנכתב בתוך הגמרא בתקופה מאוחרת, כדי לתרץ את הגרסה המוקשה. אך האמת היא שהגרסה שגויה והיה רב מרי בר רחל אחד בלבד, ושם אביו היה איסור גיורא.