פתיחת התפריט הראשי

שינויים

מ
החלפת ]]... ==> ]] בקטגוריות (תג) (דיון)
* לפלגות ישראל באונגריא: מצב התורה בארץ אונגריא, מלחמת היראים בבעלי הריפורס... ובסוף הספר קונטרס זכר צדיק, דעווא, תרפ"ט 1929.
* לפני שתי מאות שנה, או, תולדות הרב [[אליעזר קאליר]] וזמנו: מחבר ספרי אור חדש למלאות מאה וחמישים שנה לפטירתו, המעמד הדתי והמוסרי במערב אירופא לפני שתי מאות שנה / מאת יקותיאל יהודה גרוינוואלד, ניו יורק, תשי"ב 1952.
* לתולדות [[הסנהדרין]] בישראל: תולדות הסנהדרין ונשיאיה, הכהנים הגדולים וקטגוריא בין בני לוי ובין הנשיאים, השלטון הראשי בימי המלחמה עם הרומאים, ולתולדות [[יוסף בן מתתיהו]]... וספריו, ניו יורק 1950. ({{HebrewBooks||לתולדות הסנהדרין בישראל|2824115}})
* [[מהרי"ל]] וזמנו : קורות חיי רבינו יעקב הלוי נודע בשם "מהריל"..., ניו יורק 1944.
* לתולדות הריפורמציאן הדתית בגרמניא ובאונגריא: המהר"ם שיק וזמנו כולל חיי הגאון ר’ משה שיק, תולדותיו, השקפותיו, מלחמתו נגד הריפורם בגרמניא ובאונגריא והשפעתו על דורו, קולומבוס, אוהיו: האחים טברסקי, תש"ח.{{הערה|ביקורת: {{הצופה|צבי-מאיר רבינוביץ|מהר"ם שיק וזמנו|1949/11/18|00500|טורים 4–5}}.}} ({{HebrewBooks||מהר"ם שיק וזמנו|47301}})
1,268,629

עריכות