פתיחת התפריט הראשי

שינויים

הוסרו 34 בתים ,  לפני שנה
מ
עריכה, תקלדה
ישנם כמה אפשריות על מנת שאדם ייחשב 'שוגג':
# אם לא ידע מעולם שבמעשה שהוא עושה, הוא עובר על איסור כלשהו.
# אף אם ידע בעבר שישנו איסור במעשה שעושה, אך כעת שכח מכך ועבר עליו{{הערה|[[פמ"ג]] משב"ז יו"ד צט ט.|שם=הערה מספר 20180721225958:0, [[ערוך השולחן]]יו"ד צט כג ועוד}}.
# אם טעה בדין (ע"פ הוראת רב) וחשב שמעשה זה מותר{{הערה|ט"ז יו"ד צט ט, אם שאל מורה הוראה והורה לו בטעות שבמקרה זה מותר לבטל איסור.}}
 
לגבי מי שלא ידע את הדין האסור, ערוך השלחן (צט כג), [[פרי חדש|פר"ח]]{{הערה|יו"ד צט ה.}} סוברים שדינו כמזיד (מפני ששגגת תלמוד עולה זדון), אולם הט"ז{{הערה|יו"ד צט ס"ק ז וס"ק ט.}} והפמ"ג{{הערה|שם=הערה[[פמ"ג]] מספרמשב"ז 20180721225958:0יו"ד סימן צט ט}} ועוד אחרונים סוברים שגם מקרה כזה נקרא שוגג.
 
== פרטי הדינים ==