פתיחת התפריט הראשי

שינויים

נוספו 133 בתים ,  לפני 5 חודשים
אין תקציר עריכה
[[קובץ:Back to the Future.jpg|210px|ממוזער|שמאל|[[מרטי מק'פליי]] ([[מייקל ג'יי פוקס]]) ו[[דוק בראון]] ([[כריסטופר לויד]]) במהלך הניסוי הראשון של מכונת הזמן]]
[[קובץ:EricStoltz (cropped).jpg|115px|ממוזער|[[אריק סטולץ]] לוהק במקור לתפקיד מרטי מק'פליי אך לאחר חמישה שבועות של צילומים הוא פוטר ומייקל ג'יי פוקס החליף אותו]]
מייקל ג'יי פוקס היה הבחירה הראשונה לשחקשל יוצרי הסרט לתפקיד מארטימרטי מקפליי, אבלאף הואעל פי כן, באותה העת פוקס היה מחויב להראותלקחת אתחלק בצילומי הסיטקום "[[קשרי משפחה]]". [19]המפיק מפיקשל הקשרים"קשרי המשפחתיים,משפחה" גארי דודדייוויד גולדברג, הרגישהיה כיסבור פוקסבאותה הואהעת שפוקס היה חיוני להצלחת ההצגההסיטקום. עםבעת כוכבשהקולגה שיתוףמהסדרה Meredith[[מרדית' Baxterבקסטר]] היתה בחופשת לידה, הואהדבר סירבאפשר לאפשרלפוקס פוקסלהקדיש זמן לעבודלהשתתפות על סרטבסרט. חזרהלקראת לעתידסוף היה1984 מתוכנןהתברר במקורשפוקס עבורלא מאייוכל 1985לככב לשחררבסרט וזהבשל היהההתחייבות בסוףלקשרי 1984,משפחה. כאשרהאפשרויות נודעהחלופיות כיהיו פוקסשאת לאהתפקיד יוכליגלם כוכב[[כריסטופר בסרט.תומאס [8האוול]] Zemeckis 'הבא שתי אפשרויות היו {{אנ|C. תומאסThomas Howell}} ואריקאו Stoltz[[אריק סטולץ]]. סטולץ הרשים את המפיקים מספיק עם התיאורהתפקיד המוקדםאותו שלוגילם שלבסרט רוי"[[מסכה ל 'דניס במסכה(סרט)|מסכה]]" (שעדייןאר עדיין לא שוחרריצא לאקרנים בשלב זה) שהםועל כן הם בחרו בו לשחקלגלם את מארטימרטי מקפליי. בגללבשל תהליך הליהוק הקשההמורכב והמפרך, תאריך ההתחלההתחלת נדחףההפקה עוקב פעמיים. [20]
 
ארבעה שבועות לאחר תחילת הצילומים, קבעצילומי זמקיס קבע שסטולץ היהאינו משוגע.מתאים אףלגילום דמותו של מרטי מקפליי. על פיאף שהוא ווספילברג שפילברגהבינו הביןשהמשמעות היא שהם יהיו חייבים לצלם מחדש יריאת הסרט יוסיףושהעלות 3של מיליוןהמהלך דולרתהיה בין 3 לע 14 מיליון דולר התקציבדולרים, הם החליטו לשחזרשהדבר הכרחי להצלחת הסרט. שפילברגלטענת הסבירספילברג שזמקיסזמקיס הרגיש שסטולץשלסטולץ לא היההיו דיאיכויות קומיקומיות ומציגוכי "הופעהסוג דרמטיתהמשחק להפליא".של עודסטולץ הסבירהיה דרמטי מדיי לתפקיד. לטענת גייל, כיההרגשה סטולץהיתה פשוטשסטולץ משחק את התפקיד, ואילובעוד לפוקסשהאישיות עצמושל ישפוקס אישיותדומה כמויותר מארטילאישיות מקפלישל מרטי מקפליי. הואגייל חשציין שסטולץגם כי סטולץ חש לא נוח לרכובעם רכיבה על סקייטבורד, ואילובעוד פוקסשלפוקס לא היו בעיות לרכב על סקייטבורד. סטולץשבועיים הודהלאחר למנהלתחילת פיטרהצילומים בוגדנוביץ'סטולץ במהלךציין שיחתבשיחת טלפון, שבועייםעם אחריהבמאי הירי,[[פיטר בוגדנוביץ']] שהוא סבור שהוא לא היהמתאים בטוחלתפקיד לכוונותיהםולחזון של זמקיסגייל וג'ייל, והסכים שטעה בתפקידוזמקיס. [8]
 
לוח הזמנים של פוקס נפתח בינואר 1985, כאשר בקסטר חזרחזרה לקחת חלק בצילום הסיטקום קשרי משפחה בעקבות חופשת ההריון שלה. צוות ההפקה של "בחזרה לעתיד" נפגש שוב עם גולדברג, שעשהאשר עסקהחתם שהעדיפותאיתם העיקריתעל חוזה לפיו הוגדר כי העדיפות הראשונה של פוקס תהיה "קשרי משפחה", ואם יתעורריתגלה סכסוךקונפליקט תזמוןבלוח "ניצח".הזמנים, פוקספוקח אהביאלץ אתלהתמקד התסריטבראש והתרשםובראשונה מזמקיס ורגישותו של גייל בשחרור סטולץ, כי הםבצילומי "דיברו עליוקשרי מאודמשפחה". [8]פוקס Perאהב Welinderאת ו-התסריט Bobשל Schmelzerבחזרה סייעו בסצנות הסקייטבורדלעתיד. [21]לטענת פוקס מצאהוא אתהרגיש התיאורשדמותו שלושל על מארטימרטי מקפליי כדי להיותדומה אישילו מאודבמיוחד. "כל מה שעשיתי בתיכון היה לרכב סקייטבורד, לרדוף אחרי בנות ולנגן בלהקות, אפילו חלמתי להיות כוכבתכוכב רוק". [19]
 
כריסטופר לויד הוטללוהק כדוקלתפקיד דוק בראון לאחר הבחירהשהבחירה הראשונה של חברת ההפקה, [[ג'ון ליתגאו]], לא היה זמין. [8]לקחת לאחרחלק שעבדבהפקת עםהסרט. לויד על הרפתקאותיו של Buckaroo Banzai (1984), המפיק ניל קנטון הציע לו את החלק. לוידדחה במקור דחה את התפקיד, אבלאך שינה את דעתו לאחר קריאתשקרא התסריט ועלולאחר ההתמדהשאשתו שלדחקה אשתובו לקחת את התפקיד. הוא אילתרבחר חלקלבסס מהסצינותאת שלו,הדמות [22] בהשראתעל אלברט איינשטיין והמנצח לאופולד סטוקובסקי. [23]הוחלט [24]בהמשך בראון מכריז על גיגאוואטים כ"ג'יגאוואטים ", כפי שהיה פיזיקאי אומר את המילה, כשנפגש עם זמקיס וגיל כשחקרו את התסריט, [21] [25] (ולא עם" g "ראשוני קשה, אם כי שתי ההקדשות מקובלות). [26] [27] התחושה הבולטתשגבו של דוק בראון באהיהיה מכיווןכפוף שבגובהבסרט 1מכיוון מטרשלויד (בגובה 1.85 מ 'מטרים), לויד היה גבוה בהרבה מפוקס (בגובה 5 מטר (1.65 מ'מטרים), והםובאופן היוזה צריכיםהיה להסתכלנדמה קרובשהגבהים יותרבינהם לגובה.לא [28]גדולים מדי.
 
קריספיןכריספין גלובר שיחקנבחר לגלם את ג'ורג' מק'פליפליי. לטענתו של זמקיס אמרגלובר שגלובראילתר אייםחלק הרבהניכר מן הגינונים המטורפיםהמאפיינים את הדמות החנונית של ג'ורג', כמו ידיו הרועדות. הבמאי התבדח שהוא "זורק ללא הרף רשת על קריספין כי הוא היה לגמרי מחוץ כ 50 אחוז מהזמן בפרשנות שלו אופי". [8] בשל מחלוקת חוזית הוחלף גלובר על ידיהוחלף ב[[ג'פרי וייסמן]] בחלקבסרטי ב 'ובחלק השלישיההמשך. [29] [מקור טוב יותר]
 
לאהליאה תומפסון הוטלהנבחרה כמולגלם את דמותה של לוריין מקפליי, במקור בעיקר משום שהיא פעלהכבר נגדשיחקה עם סטולץ בחייבסרט הפרא;"The Wild Life" {{אנ|The Wild Life (film)}}. המפיקים הבחינובחרו בה כפילתפקיד שהםכאשר צפוהם בסרט תוךבעת השלכתתהליך Stoltzהליהוק של סוטלץ. [30]בסצנה האיפורבתחילת שלההסרט עלבה סצינותהיא בתחילתמגלמת הסרט,את שנקבעלוריין בשנתבגיל 1985המעבר, לקח למאפרים שלוש וחצי שעות להגשתלעבוד בקשה.על [31]האיפור של הדמות.
 
תומאס וופ. 'וילסון היהנבחר יצוקלגלם כמואת ביף טאנן כימשום המפיקיםשהמפיקים חשו כי הבחירהשהבחירה המקורית, [[ג'יי ג'יי כהן]] {{אנ|J. J. Cohen}}, לא היה פיזיתגדול מספיק הטלתבהשוואה כדי להציק Stoltzלסטולץ. [8] כהן היהנבחר מחדשבשל כמוכך Skinhead, אחדלאחד מחברי Biff.הכנופיה אילושל היהביף. פוקסאלמלא מושלךצילומי מלכתחילה,הסרט כהןהיו כנראהמתחילים היהעם זוכהסטולץ, בחלקסביר כילהניח הואשכהן היה גבוהזוכה מספיקבתפקיד פוקס.של [21]ביף טאנן.
 
בעוד שבתחילה השחקנית [[מלורה הארדין]] הוטלהנבחרה במקורלגלם על התפקיד שלאת חברתו של מרטי, ג'ניפר, אבללאחר היאשסטולץ נותרהפוטר אחריגם שסטולץהיא פוטר,פוטרה עםבטענה ההסבר שהשחקניתשהיא הייתה גבוהה מדי בשביל לשחקלגלם נגדאת הדמות לצד פוקס. הרדיןהארדין פוטרה לפני שהייתהשאף לההשתתפה הזדמנותבצילומים, לירותוהיא בסצנההוחלפה אחתבשחקנית והוחלפה בקלודיה[[קלודיה וולס. [32] גם השחקנית ג'יל שוולין נחשבה לשחקנית של מרטי]. [33]
 
=== צילומי הסרט ===