הבדלים בין גרסאות בדף "מידות שהתורה נדרשת בהן"

(←‏שבע המידות של הלל הזקן: הוספת קישור לדבר הלמד מענינו)
תגית: עריכת קוד מקור 2017
 
דוגמה בדין [[מעשר שני]] שצריך להאכל ב[[העיר העתיקה|ירושלים]]. במקרה שהמקום רחוק ישנה אפשרות להמיר את היבול בכסף ואחר כך לקנות ב[[כסף (אמצעי תשלום)|כסף]] ב[[ירושלים]] דברי מאכל שונים והפסוק בא לצמצם את דברי המאכל שמותר לקנות: {{ציטוטון|מכלל ופרט וכלל כיצד? '''ונתת הכסף בכל אשר תאוה נפשך''' - כלל, '''ב[[בקר]] וב[[צאן]] וב[[יין]] ובשכר''' - פרט, '''ובכל אשר תשאלך נפשך''' - חזר וכלל. כלל ופרט וכלל אי אתה דן אלא כעין הפרט. לומר לך מה הפרט מפורש, דבר שהוא ולד ולדות הארץ וגדולי קרקע, אף אין לי אלא ולד ולדות הארץ וגדולי קרקע, יצאו כמהין ופטריות}}. ולכן הכלל הוא מאכלים "בכל אשר תאוה נפשך", והפרטים הם: "בקר, צאן, יין ושכר" ומהם למדים כל דבר שהוא כדוגמתם ולא מאכלים כדוגמת כמהין ופטריות.
 
'''פרט וכלל ופרט''' - מבנהו הפוך מ"כלל ופרט וכלל", אך משמעותו ההלכתית דומה, אין אתה דן אלא כעין הפרט. התלמוד{{הערה|{{תלמוד בבלי|נזיר|לה|ב}}.}} מחלק בין שתי הופעות אלה, שב"כלל ופרט וכלל" די בכך שהפרט שרוצים לצרף לדין יהיה כעין הפרט שבפסוק בצד אחד, ואילו ב"פרט וכלל ופרט" צריך שיהיה הפרט שעליו רוצים לדון דומה לפרט שבפסוק בשני דברים.
 
===כלל שהוא צריך לפרט ופרט שהוא צריך לכלל===