וְכָל אָדָם יִהְיֶה גָדוֹל מִמְךָ בְּעֵינֶיךָ:
אִם חָכָם אוֹ עָשִׁיר הוּא – עָלֶיךָ לְכַבְּדוֹ.
וְאִם רָשׁ הוּא, וְאַתָּה עָשִׁיר אוֹ חָכָם מִמֶנוּ – חֲשֹׁב בְּלִבְּךָ כִּי אַתָּה חַיָּב מִמֶנוּ, וְהוּא זַכַּאי מִמְךָ, שֶׁאִם הוּא חוֹטֵא – הוּא שׁוֹגֵג, וְאַתָּה מֵזִיד.

מצדדים שונים תבא ותתגלה התשובה. אחד מיוחד מצדדיה אלה יהיה הצער על העלבון שנעלב הרוח הגדול האצור בכל מה שהנחילונו אבותינו, שאין שִׁיעור לעוּזו וכבודו.

חִדְלוּ עוֹד מִלִּהְיוֹת עֲנִיִּים! שׁוּבוּ אֶל הָאוֹצָרוֹת שֶׁלָּכֶם, והיוּ מִשְׁתַּמְּשִׁים בָּאוֹצָרוֹת שֶׁלָּכֶם!

רבי נחמן מברסלב, סיפורי מעשיות, מעשה משבעה קבצנים


תיבות משתמש
משתמש זה שומר שבת, ומבקש לא להשאיר לו הודעות בשבתות וחגים
משתמש זה נמצא בוויקיפדיה במשך
8 שנים, 8 חודשים ו־7 ימים.
משתמש זה משתייך למערך המילואים
+15800 משתמש זה ביצע מעל 15800 עריכות בוויקיפדיה העברית עד כה.


ערכים שפתחתי את עריכתם עריכה

מצוות עריכה

איסור קללהברכת השםדינים (בני נח)השמר לך פן תשכח את ה'והארץ לא תימכר לצמיתותולא יהיה כקרח וכעדתולא תערץ מפניהםלא תתעב אדומי ולא תתעב מצרימורא אב ואםמלאתך ודמעך לא תאחר

מושגים תנאיים ותלמודיים עריכה

אוי לי מיצרי אוי לי מיוצריאין אדם דר עם נחש בכפיפהאין בעל הנס מכיר בנסואין חבוש מתיר עצמו מבית האסוריםאין מסיחין בסעודהאין עושין מצוות חבילות חבילותאם אין אני לי מי ליאפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם אל ימנע עצמו מן הרחמיםביקור מומיםברכה הסמוכה לחברתהגירסא דינקותאדבר שיש לו מתיריןדברי הרב ודברי התלמיד דברי מי שומעיןהקדים רפואה למכההרוגי מלכות אין כל בריה יכולה לעמוד במחיצתןהתירו סופן משום תחילתןחולין בעזרהיצא לתרבות רעהכבדהו וחשדהוכבוד הבריותכבתה אין זקוק להכולי האי ואוליכל דתקון רבנן כעין דאורייתא תקוןכל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמוכל הפוסל במומו פוסללא מיניה ולא מקצתיהמהיות טוב אל תקרא רעמכלל לאו אתה שומע הןמעשיך יקרבוך ומעשיך ירחקוךמשפחה שנטמעה נטמעהמתנה על מנת להחזירנר לאחד נר למאהסהדי שקרי אאוגרייהו זיליעבירה מטמטמת לבו של אדםעיקר וטפלעניי עירך קודמיםערב פסח שחל בשבתעשה שבתך חול ואל תצטרך לבריותפשיטאצריכותאקשוט עצמך ואחר כך קשוט אחריםשאני אומרשמור לי ואשמור לךתלמידי חכמים מרבים שלום בעולם

מושגים תורניים שונים עריכה

איש הישר בעיניו יעשהאל תען כסיל כאיולתוברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועדהשם יקום דמוה' מלך ה' מלך ה' ימלוך לעולם ועדלא ידח ממנו נדחלא לעולם חוסןלא תקום פעמים צרהמן הפח אל הפחתסוגה בשושניםעושה שלום במרומיועניית אמן (הלכה)שומר פיו ולשונו שומר מצרות נפשושונא מתנות יחיהשלח לחמך על פני המיםשנהיה לראש ולא לזנבתהא נשמתו צרורה בצרור החייםתמות נפשי עם פלשתיםתפילת נדבה

רבנים ואישים עריכה

מנימיןרבי יוסי גלילאהרבין בריה דרב נחמן • רבנו חיים כהן • רבי אייזיק שטיין • רבי יצחק בן ישראל • הרב יוסף אבן עזרא • הרב מרדכי אוירבך • רבי נסים זרחיה אזולאי • הרב שבתי אטון • הרב משה איררה • רבי ישראל חיים יוסף אליקים • הרב משה אמריליו • הרב יהודה שמואל אשכנזי • הרב רפאל אשכנזי • רבי רפאל יוסף בן רובי • הרב אליהו גאליפפה • הרב יונתן דייויד • רבי רפאל שלמה הבדלה • רבי יהודה הכהן • רבי חיים יצחק הכהן חסיד • הרב דב צבי הלר • הרב משה הררי • הרב מיכאל הרשקוביץ • הרב ברוך כהנא • הרב יעקב כהנא • רבי אריה ליב ליפקין • הרב משה מאט • רבי דוד מג'אר • הרב אברהם מיוחס • הרב משה מיזלמן • רבי חיים נסים רפאל מוצירי • הרב ישעיהו מייטליס • רבי אברהם צפיג • רבי וידאל קואינקה • הרב אליעזר קוגל • ד"ר משה קטן • הרב ישועה שבאבו • הרב יהודה לייב שייאר • הרב מרדכי שיינברגר • הרב ישכר תמר

מוסדות עריכה

הלימוד היומי באמונהישיבת איתמרישיבת אש קודשישיבת שערי ציוןישיבת תורת משהמכון הרצי"המכון מדעי טכנולוגי להלכהפורטל הדף היומיקרוב אליך

ספרים עריכה

הלכות קטנות (פירושון) • חומש תורה שלמהכף נחתמטה משה (ספר)מסורת הש"סמשיבת נפשנהר שלום (פירושון) • ספר אהבהספר פוע"הספר קדושהשמעתיןשער הכוונות

מספרי הרמח"ל עריכה

לישרים תהילהמעשה שמשוןקנאת ה' צבאות

הראי"ה קוק ותלמידיו עריכה

אורות הראי"ההרצאת הרבמועדי הראי"השבת הארץשיחות הרב צבי יהודה

שירים עריכה

אבלה נפשי וחשך תאריאבני יקראז בהר מוראז בחטאינו חרב מקדשאז טרם נמתחואיכה אצת באפךאל תעש עמנו כלהאלי ציון ועריהארוממך לכבוד שמךאש תוקד בקרביאשכים לבית השראשמנו מכל עםבאו זרים למקדשיבן אדמהשיר האמונהויקונן ירמיהו על יאשיהויה שמך ארוממךיה שמע אביוניךיעירוני רעיונייעקב ועשיו (שיר)ישמח לבילחשי ההויהמי שענה לאברהם אבינומעל פסגת הר הצופיםעל ישראל אמונתוקול ביערשאלי שרופה באששימו לב אל הנשמהשלום לך דודישפל רוחשחר קמתי להודותתורה הקדושה התחנני בבקשהתכפו עלינו צרות