הבדלים בין גרסאות בדף "בריחת הגר ולידת ישמעאל"

אין תקציר עריכה
ויאמר לה מלאך ה': שובי אל גברתך והתעני וגו'. ויאמר לה מלאך ה': הרבה וגו' -- כמה מלאכים נזדווגו לה? ר' [[יוסי בר חנינא]] אמר: חמשה, בכל מקום שנאמר אמירה מלאך.
רבנן אמר: ארבעה, בכל מקום שנאמר מלאך. אמר [[רבי חייא]]: בוא וראה כמה בין ראשונים לאחרונים. מנוח אמר לאשתו ({{תנ"ך|שופטים|יג}}): מות נמות כי אלהים ראינו. והגר שפחת שרי רואה ה' מלאכים בזה אחר זה, ולא נתייראה מהם. אמר רבי חייא: ציפרנן של אבות, ולא כריסן של בנים. אמר רבי יצחק: (משלי לא) צופיה הליכות ביתה בני ביתו של אבינו אברהם צופים היו, והיתה רגילה לראות בהם.{{הערה|1=בראשית רבה, מ"ה, ז'}}