פוטנציאלים תרמודינמיים – הבדלי גרסאות

מ
התרמודינאמי->התרמודינמי - תיקון תקלדה בקליק
מ (התרמודנימיים->התרמודינמיים - תיקון תקלדה בקליק)
מ (התרמודינאמי->התרמודינמי - תיקון תקלדה בקליק)
כאשר רוצים לעבור מסט משתנים טבעיים <math>\ \{ X_i \} </math>, לסט משתנים חדש
<math>\ \{ X_{i \neq j}, Y_j \} </math>, הביטוי עבור הדיפרנציאל מראה מה צריך להיות הפוטנציאל התרמודינאמיהתרמודינמי שיתאים לסט המשתנים החדש. אם מגדירים:
:<math>\ \Phi^{[j]} = \Phi - X_j Y_j </math>,
אז הדיפרנציאל של ביטוי זה יהיה: