פתיחת התפריט הראשי

ערכים שפתחתיעריכה

על הכוונתעריכה

פרויקט AWBעריכה

אבדן->אובדן קוי קווי אבידה אבידות-אבדה insource:/אבזרי/ אבטיפוסי insource:/אבריהן/ איבריהן insource:/[^ת]אגרף/ ראדאר-רדאר -יים -יים ברצף insource:/אדיאולוגי/ insource:/אוגוט/ insource:/אוגוס[^ט]/ -[[א-ת insource:/מיגננה/ רווח בין תבנית לתחילת ערך מילים שמופיעות פעמיים זו אחר זו בודאי