הבדלים בין גרסאות בדף "מנחם פרידמן"

מ
,, -> , (דרך WP:JWB)
(אוניברסיטת נוטרה דאם ==> אוניברסיטת נוטרדאם)
מ (,, -> , (דרך WP:JWB))
====חברה ודת: האורתודוקסיה הלא-ציונית בארץ-ישראל: תרע"ח-תרצ"ו 1936-1918====
זהו ספרו הראשון של מנחם פרידמן והוא ראה אור בהוצאת [[יד יצחק בן-צבי]] בשנת 1978 ובמהדורה נוספת ב-1982. בספר ישנו תיאור היסטורי-חברתי של המאבק של הקבוצות האנטי-ציוניות והלא-ציוניות הדתיות בתהליך התגבשותה של החברה הציונית החדשה בארץ ישראל במחצית הראשונה של תקופת השלטון הבריטי.
בספר זה תיאר וניתח פרידמן בין השאר את התפתחותה של הרבנות הראשית מעת ייסודה (ואחרי כן המשיך במאמרים שונים), ואת יכולת הפעולה שלה. הוא מגיע למסקנה שמלכתחילה הייתה אותה מנהיגות דתית מוגבלת בסמכויותיה בשל בעיות מבניות חמורות שאין להן למעשה פתרון.{{הערה|1="המאבק על דמות הישיבות והרבנות בירושלים בשנה הראשונה של הכיבוש הבריטי",, הציונות, מאסף לתולדות התנועה הציונית והיישוב היהודי בארץ ישראל, כרך ב', אוניברסיטת תל אביב, המכון לחקר הציונות, [[הוצאת הקיבוץ המאוחד]], תשל"א, עמ' 105–118.
{{ש}}
"רב העיר (מרא-דאתרא) – ממנהיג לפקיד", [[חנה עמית]] (עורכת), אחריו – על מנהיגות ומנהיגים (לזכר נדב מילוא), [[משרד הביטחון – ההוצאה לאור]], תל אביב תש"ס, עמ' 85–94.