חטיבת הסגל – הבדלי גרסאות

החלפות (וכדומה)
(החלפות (וכדומה))
 
== מבנה החטיבה ==
'''מנהל הקצינים -''' אמון על הטיפול בתהליכי סגל קצונה המחייבים טיפול מטכ"לי, ביצוע בקרה שוטפת אחר הטיפול בקצינים בזרועות ובאגפים, שותפות בעבודות מטה ועיצוב מדיניות הסגל בתחום הקצונה, ניהול ועדות מטכ"ליות, ריכוז תחום הלימודים בצה"ל-קביעת מדיניות וטיפול בחריגים, הובלת תחום ההכשרות המטכ"ליות למערך הקצונה בצה"ל.
 
'''מנהל הנגדים''' - אמון על הטיפול בתהליכי סגל נגדים המחייבים טיפול מטכ"לי, ביצוע בקרה שוטפת אחר הטיפול בנגדים בזרועות ובאגפים, שותפות בעבודות מטה ועיצוב מדיניות הסגל בתחום הנגדים, ניהול ועדות מטכ"ליות, אחריות על הכשרות הנגדים בצה"ל ורצף הכשרות הנגדים המטכ"לי, גיוס ומיון מועמדים לשירות קבע בצה"ל - קצונה ונגדים ומיצוי בין זרועי.
 
'''ענף סגל המטה הכללי והחיל הכללי (מטכ"ל וחכ"ל)''' - אמון על הטיפול בקצונת הבכירה מדרגת אל"ם ומעלה בכלל צה"ל (ספ"כ) מקצה לקצה, הובלת תהליכי האיוש הרב זרועיים במטה הכללי, פיתוח קצונת ונגדי החיל הכללי והמערכים המקצועיים, טיפול סגלי ביחידות המטה הכללי.
 
'''ענף תכנון ובקרה (תו"ב)''' - אמון על קביעת מודל הקבע ומודלים תכנוניים אחרים לניהול עולם הקבע ותהליכי הסגל, תכנון והקצאת מכסות לתהליכים (פרישות, לימודים מלאים, תהליכי שחרור, פרויקט מגורים, דרגות אישיות/חג, היקף תמריצי רכב וכד'וכדומה), בקרת תהליכי סגל, מדידת תהליכים ונתוני סגל וזיהוי מגמות, בקרה מטכ"לית אחר איוש כ"א למול השיאים המאושרים בצה"ל, עדכון ופרסום פקודות ומדיניות צה"ל ואכ"א בתחום הסגל, אחריות כוללת על מערכות המידע בתחום הסגל ומימוש מדיניות ותהליכי סגל במערכות המידע הסגליות, ייעוץ לאג"ת ולמטה הכללי בכל הקשור לסדרי העדיפויות בתכנון וניהול הקצונה והקבע בצה"ל, ריכוז הכשרות הסגל בצה"ל.
 
'''מנהלת המגורים הצה"לית''' - אחראית על הקמה ופיתוח של שכונות מגורים ייעודיות ברחבי הארץ למשרתי קבע. המינהלת מלווה את פרויקטי המגורים הן מהבחינה העסקית והן מהבחינה הטכנית של הבניה.
 
 
 
== מפקדי החטיבה לאורך השנים ==