שיחת משתמש:אילן שמעוני – הבדלי גרסאות

אני רוצה לבטל את הכותרות המשניות "שמירת מצוות התורה", ו"מצוות בין אדם לחברו" (ולמחוק את התוכן), לטובת פריסה רחבה וביטוי למגמה כללית ששזורה בכל תורתו. להלן הדברים שאני רוצה להכניס בכותרת "תורתו של ישו" (כותרת שאני פתחתי ביוזמתי).
אשמח לחוות דעתך:
אילן שמעון, שלום
 
אני רוצה לבטל את הכותרות המשניות "שמירת מצוות התורה", ו"מצוות בין אדם לחברו" (ולמחוק את התוכן), לטובת פריסה רחבה וביטוי למגמה כללית ששזורה בכל תורתו. להלן הדברים שאני רוצה להכניס בכותרת "תורתו של ישו" (כותרת שאני פתחתי ביוזמתי).
אשמח לחוות דעתך:
 
==תורתו של ישו==
תורתו של ישו מושפעות באופן ישיר מדרך הסתכלותו על המציאות הקיימת והקרובה לבוא. ישו האמין שמהפך עולמי עומד להתרחש בזמן הקרוב. עידן הישועה הגיעה, המשיח הגיע בהתגלמותו,{{הערה| מתי יא 2. טז 16, 20, ועוד.}} והתרחשויות ניסיות מתקיימות בימים אלו. וכפי שישו הודיע ליוחנן: " עוורים - רואים, פיסחים - מהלכים, מצורעים - מטהרים, חרשים - שומעים, מתים – קמים [לתחיה]".{{הערה|מתי יא 5. לוקס ז 22, בתרגום: דעליטש.}} "מלכות שמיים" ("מלכות האלוהים", מושג שישו מרבה להזכירו) עומדת לרדת על העולם בכל רגע, ויום הדין שזור בתוכה. עולם חדש צריך להיוולד, בריאה חדש ששונה מעולמנו.{{הערה|רעיון זה הובא ע"י יוסף קלאוזנר, ישו הנוצרי, עמ' 250.}} לפיכך קיימת אצלו אדישות להרבה תופעות טבעיות במציאות העכשווית.
 
===היחס בין אדם לחברו===
בעידן 'מלכות שמיים' (מלכות האלוהים) שתופיע לא יהיה מקום למשפט אזרחי שילחם בסדרי חברה מקולקלים.{{הערה|ראה 'ישו הנוצרי', יוסף קלאוזנר, עמ' 209.}} יום הדין, ואש הגיהינום יחליף את סדרי המשפט. לכן "אל תשפטו אדם כי בסוף ישפטו אתכם".{{הערה|מתי ז 1-2. לוקס ו 37. בתרגום: דעליטש.}} לא צריך להישבע כלל.{{הערה|מתי ה 34.}}. אין טעם להילחם ברע,{{הערה|מתי ה, 39.}} והמקלל יחויב באש גיהינום.{{הערה|מתי ה, 22.}} יתרה מזאת, "המכה אותך על הלחי הימנית - הטה לו גם את האחרת".{{הערה|מתי ה 39, בתרגום: דעליטש.}} אדם אלים שמאלץ אותך בכוח ללכת עמו בדרך אורך מיל – תלך עמו שני מילים.{{הערה|מתי ה 41.}} "אהבו את אויבכם, הטיבו את שונאיכם, ברכו את מקלליכם".{{הערה|לוקס ו 28-29, בתרגום: דעליטש.}}
 
===יחס האדם אל גופו===
בעידן 'מלכות שמיים' שתופיע לא יהיו פגעים ומחלות, וכולם יתרפאו. ולכןעדיף שתאבד את האבר שחטא מאשר שתיענש כולך בגיהינום. "אם עינך הימנית תכשיל אותך – נקר אותה והשלך אותה ממך...", "אם ידך הימנית תכשיל אותך – קצץ אותה והשלך אותה ממך, כי מוטב שיאבד אחד מאבריך מרדך כל גופך לגהינום".{{הערה|מתי ה, 29-30. יח 9, בתרגום: דעליטש.}}
 
===היחס בין המעמדות===
בעידן 'מלכות שמיים' לא תהיה תרבות חומרית, לא לעבודה, פרנסה וכלכלה. לכן מוטב שהעשירים ימכרו את כול רכושם ויפזרו לעניים "ויהיה לך אוצר בשמים". {{הערה|מרקוס י 21, בתרגום: דעליטש.}} "כמה יקשה לבעלי נכסים לבוא במלכות האלוהים".{{הערה|מרקוס 10:23, תרגום דעליטש.}}
 
המשיח הוא בסדר העדיפויות החברתי מעל כולם, וכולם יתבטלו אליו. אןאין פערי מעמדות כלל "ואתם אחים כולכם",{{הערה|מתי כג 8, בתרגום: דעליטש.}} ו"הגדול בכם יהיה משרתכם".{{הערה|מתי כג 11, בתרגום: דעליטש.}} אל תקראו בתואר 'רב' "כי אחד הוא רבכם",{{הערה|מתי כג 8, בתרגום: דעליטש.}} ואל תקראו בתואר 'מורה תורה' "כי אחד הוא המורה שלכם – המשיח".{{הערה|מתי כג 10, בתרגום: דעליטש.}}
 
לגבי קירבה משפחתית: "כל העושה את רצון אבי שבשמיים הוא אחי ואחותי ואמי",{{הערה|מתי יב 50. מרקוס ג 35. ראה גם לוקס יח 29-30. לוקס ט 59-62, בתרגום: דעליטש.}} ולכן "אל תקראו בתואר 'אב' "כי אחד הוא אביכם שבשמיים".{{הערה|מתי כג 9, בתרגום: דעליטש.}} אין פלא שכאשר ישו הרגיש שמשפחתו מתנכרת לו, הוא הכחיש בפני ההמון את שיוכם.{{הערה|מרקוס ג 33-35. לוקס יא 27-28.}}
 
בעידן 'מלכות שמיים' איןלא תהיה קנאה ותאווה, לכן כל המגרש את אשתו (שלא זנתה) – היא נחשבת כנואפת, והמתחתן עם איתה – נחשב כנואף.{{הערה|מתי ה 31-32. מתי יט 9.}}
===היחס בין אדם למדינה===
בעידן 'מלכות שמיים' איןלא תהיה עדיפות לארץ, מדינה ולאום.{{הערה|ראה 'ישו הנוצרי', יוסף קלאוזנר, עמ' 209.}} ולעתלעת עתה "את אשר לקיסר – תנו לקיסר. ואת אשר לאלוהים – לאלוהים".{{הערה|מתי כב 21. מרקוס יא 17. לוקס כ 25, בתרגום: דעליטש.}}
 
===היחס לפולחן האל===
בעידן 'מלכות שמיים', ערכי המוסר חשובים הרבה יותר מטקסי פולחן לאל, ולכן כששאל אותו תלמידו: איזה מצוות לשמור? "השיב ישוע: לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב, לא תענה ברעך עד שקר, כבד את אביך ואת אימך, ואהבת לרעך כמוך", {{הערה| מתי יט 18, בתרגום: דעליטש.}}, ואילו ארבע הדיברות הראשונות לא הזכירן. לעת עתה, יש לקיים באדיקות את מצוות התורה,{{הערה|מתי ה 17.}} ולציית להוראת הפרושים, {{הערה|מתיא כג 2-3.}} אך במידה ומצוות הפולחן מתנגשות בצרכי הפרט – הצרכים האנושים קודמים. ולכן, כאשר האשימו את תלמידיו הרעבים שקטפו מלילות בשבת (ולא משום פיקוח נפש), הוא נחלץ להגנתם (ואף הגיב בעוצמה רבה) בטענה שהשבת צריכה להתחשב בצרכי האדם, ואין האדם צריך לכופף עצמו לאיסורי השבת,{{הערה|מרקוס ב 27.}} "שהרי בן-אדם הוא אדון השבת".{{הערה|מתי יב 8. לוקס ו 5, בתרגום: דעליטש.}} כלל זה משמיט את תוקפן של מצוות השבת. כך גם לגבי "מסורת הזקנים" באיסור רפואה בשבת.{{הערה|מרקוס ג 4. יוחנן ט 6-7.}}
כאשר תלמידיו לא הקפידו על "מסורת הזקנים" בנטילת ידיים לפני הסעודה, הוא הצדיקם בטענה שלא חשוב מה נכנס לפה אלא מה שיוצא ממנו.{{הערה|מתי טו 2, 11. ראה מרקוס ז 19-20.}} כלל זה משמיט את תוקפן של איסורי מאכלות אסורים. כשתלמידיו אינם מקפידים לצום, הוא הצדיקם בטענה שהוא נחשב כ'חתן' באופן קבוע ולכן תלמידיו פטורים מהוראה זו כל עוד הם לידו.{{הערה|מתיא ט 15. לוקס ה 35.}} הוא הסמיך את תלמידיו ("מפתחות מלכות שמיים") לאסור ולהתיר כפי רצונם, ומבטיח להם שבשמיים יסכימו לפסיקתם.{{הערה|מתיא טז, 19.}}
 
תורתו של ישו סללה את הדרך לביטול המצוות המעשיות, וכך גם הבין זאת [[פאולוס]].{{הערה|ראה יוסף קלוזנר, ישו הנוצרי, עמ' 204.}}
 
[[משתמש:Ehadaham|Ehadaham]] - [[שיחת משתמש:Ehadaham|שיחה]] 08:07, 30 במאי 2021 (IDT)
:זה חוזר להיות קשה לקריאה:
# צרכים אנושיים קודמים למצוות התורה
:<span style="color: red; font-weight:800; font-family: serif;">!Σiη Stαlεzε</span> אילן שמעוני - [[שיחת משתמש:אילן שמעוני|שיחה]] 13:29, 30 במאי 2021 (IDT)
 
אילן, שלום
 
ערכתי כותרות משנה, וגם הוספתי קצת דברי הסבר.
 
האם זה מספיק ידידותי, וקרי ?
 
[[משתמש:Ehadaham|Ehadaham]] - [[שיחת משתמש:Ehadaham|שיחה]] 16:16, 30 במאי 2021 (IDT)
 
=הערות שוליים לכל דף השיחה שלי=
{{הערות שוליים}}
887

עריכות