העמותה הישראלית להיסטוריה צבאית – הבדלי גרסאות

 
|-
|פברואר 2021||מבצעי ברדס 54–55||מנו שקד שבתאי לוי עמוס ירון ואחרים||[https://www.youtube.com/watch?v=u_CDuj-G69I&feature=youtu.be '''מבצעי ברדס 54–55''']
|-
|ספטמבר 2021||מלחמת יום הכיפורים||אריה מזרחי, ערן דולב ונועם שפירא||[https://www.youtube.com/watch?v=DYt1V1VBKqw '''תרומת הדרג המסייע במלחמת יום הכיפורים''']
|-
|}