קובץ הערות וביאורים – הבדלי גרסאות

עריכה 5
(עריכה 4)
(עריכה 5)
 
 
קובץ זה, הינווהינו הקובץ הגדול, והקובץ המתמשך ביותר מבין כל הקבצים התורניים שיצאו לאור עד עתהבחב"ד. הקובץ יוצא לאור בקביעות ללא הפסקה מדי שבועיים. ומאז הקמתו הגיע ללמעלהלאלף מאלףשלושמאות קבצים.
 
כמו כן משמש הקובץ לפירסומים שונים של חסידי חב"ד ברחבי תבל.