הבדלים בין גרסאות בדף "טומאת אוכלים"

נוספו 145 בתים ,  לפני 9 שנים
::*באופן דומה, אם גוי שחט בהמה לצורך יהודי, נחשבת הבהמה עם שחיטתה ל"אוכל", שכן מכיון שהבהמה מיועדת ליהודי, שלו הותרה הבהמה בשחיטה, ניתן להחשיב את הבהמה כאוכל למרות שבאופן ספיצפי זה הבהמה אינה כשרה לאכילה.
 
בשר של בהמה [[מפרכסת]] [[שחיטה|שנשחטה]] כראוי, צריך הכשר של מים ממקום אחר. דמו של בעל החיים עצמו אינו נחשב למשקה, שכן רק "דם חללים" דם של בהמה שנהרגה נחשב לאחד ממיני המשקים כ"דם" שנאמר "וגם חללים תשתה"{הערה|ראה {{בבלי|חולין|עב|ב}}.}}, ו"דם שחיטה" - דם של בהמה שנחשטה כהלכתה וראויה לאכילה נחשבת כמיםכ[[מים]] שהוא אחד ממיני המשקים, כאמור בפסוק "על הארץ תשפכנו כמים". אך בהמה טמאה שנחשטהשנשחטה כראוי, צריכה הכשר של מים ממקום אחר, מלבד דם בעל החיים עצמו. מפרכסת, אינה נחשבת כבשר שעומד לטמא טומאת נבילות, שכן ביכולתו של השוחט לחתוך אותה לחתיכן קטנות פחות מכזית, לפני שתמות, כך שכשתמות היא לא תטמא בטומאת נבילות.
 
==שומר==