הרפובליקה הסובייטית הסוציאליסטית הקירגיזית – שפות אחרות