תרומות המשתמש

11 בנובמבר 2018

 • מומי לוי

  (תקציר העריכה הוסתר)

  02:01

  +92

 • קובי פרץ

  (תקציר העריכה הוסתר)

  02:01

  −22,400

 • ליאור נרקיס

  (תקציר העריכה הוסתר)

  02:00

  −15,684

 • הראל מויאל

  (תקציר העריכה הוסתר)

  02:00

  −11,708

 • חן מזרחי

  (תקציר העריכה הוסתר)

  01:59

  −3,363

 • שרון חזיז

  (תקציר העריכה הוסתר)

  01:59

  −12,040

 • אבי ביטר

  (תקציר העריכה הוסתר)

  01:58

  −7,481

 • פיני טבגר

  (תקציר העריכה הוסתר)

  01:58

  +247

 • אסי ישראלוף

  (תקציר העריכה הוסתר)

  01:57

  +34

 • יובל מנדלסון

  (תקציר העריכה הוסתר)

  01:56

  +225

 • נאור אורמיה

  (תקציר העריכה הוסתר)

  01:56

  +164

 • אסי ישראלוף

  (תקציר העריכה הוסתר)

  01:55

  −5,732

 • אילנה אביטל

  (תקציר העריכה הוסתר)

  01:55

  −16,124

 • אביאור מלסה

  (תקציר העריכה הוסתר)

  01:54

  −3,337

 • אסי ישראלוף

  (תקציר העריכה הוסתר)

  01:54

  −5,667

 • דודו אהרון

  (תקציר העריכה הוסתר)

  01:54

  −29,179

 • אביאור מלסה

  (תקציר העריכה הוסתר)

  01:53

  −3,431

 • אסי ישראלוף

  (תקציר העריכה הוסתר)

  01:52

  −5,761

 • אילנה אביטל

  (תקציר העריכה הוסתר)

  01:52

  −16,218

 • דודו אהרון

  (תקציר העריכה הוסתר)

  01:51

  −29,273

 • אסי ישראלוף

  (תקציר העריכה הוסתר)

  01:51

  +385

 • אילנה אביטל

  (תקציר העריכה הוסתר)

  01:50

  +163

 • אסי ישראלוף

  (תקציר העריכה הוסתר)

  01:48

  −4

 • שרה נתניהו

  (תקציר העריכה הוסתר)

  01:48

  +192

 • אסי ישראלוף

  (תקציר העריכה הוסתר)

  01:47

  +71

 • דואה ליפה

  (תקציר העריכה הוסתר)

  01:47

  +50

 • דנה פרידר

  (תקציר העריכה הוסתר)

  01:46

  +50

 • אסי ישראלוף

  (תקציר העריכה הוסתר)

  01:46

  +16

 • אסי ישראלוף

  (תקציר העריכה הוסתר)

  01:45

  +11

 • אבי ביטר

  (תקציר העריכה הוסתר)

  01:45

  +45

 • אסי ישראלוף

  (תקציר העריכה הוסתר)

  01:44

  +76

 • משה איבגי

  (תקציר העריכה הוסתר)

  01:44

  −30

 • אסי ישראלוף

  (תקציר העריכה הוסתר)

  01:43

  −5

 • אבי ביטר

  (תקציר העריכה הוסתר)

  01:43

  +34

 • אסי ישראלוף

  (תקציר העריכה הוסתר)

  01:43

  −5

 • דוד ד'אור

  (תקציר העריכה הוסתר)

  01:42

  −79

 • אלי יצפאן

  (תקציר העריכה הוסתר)

  01:42

  −3

 • אסי ישראלוף

  (תקציר העריכה הוסתר)

  01:42

  −5

 • אסי ישראלוף

  (תקציר העריכה הוסתר)

  01:41

  −5

 • אנחל בונני

  (תקציר העריכה הוסתר)

  01:40

  +43

 • עומרי כספי

  (תקציר העריכה הוסתר)

  01:40

  +164

 • אנחל בונני

  (תקציר העריכה הוסתר)

  01:39

  +308

 • אסי ישראלוף

  (תקציר העריכה הוסתר)

  01:38

  +20

 • בלה קיראי

  (תקציר העריכה הוסתר)

  01:37

  +164

 • אסי ישראלוף

  (תקציר העריכה הוסתר)

  01:16

  +164

 • הסדר האיוני

  (תקציר העריכה הוסתר)

  01:16

  +164

 • רשת פלאים

  (תקציר העריכה הוסתר)

  01:15

  +166

 • אנחל בונני

  (תקציר העריכה הוסתר)

  01:14

  +164