מילת קישור

מושג בדקדוק

בדקדוק, מילות קישור הן מילים שתפקידן התחבירי הוא להגדיר את הקשר בין מילים, פסוקיות, משפטים ופסקאות. כל מילת קישור מבטאת קשר לוגי מסוים, כגון ניגוד, סיבה ותוצאה. קשר זה מסביר לקורא את היחס בין מה שבא לפני מילת הקישור למה שבא אחריה. מילות הקישור הופכות את הטקסט מרצף מקרי של משפטים לטקסט שלם בעל משמעות.

הקישוריות היא אחד המרכיבים המרכזיים בתהליך הניתוח המבני של הטקסט. בהתאם, השימוש במילות הקישור הוא חלק מכישורי האוריינות והשפה. מילים אלו מסייעות לכותב להעביר את המסר והרעיונות שלו בצורה ברורה ולקורא – להתמצא בטקסט ולהבינו. באופן זה הן מסייעות לרכישת מיומנויות של הבנת הנקרא והבעה בכתב. על כן יש להבחין היטב בין המטרות השונות של הקשרים הלוגיים, כדי ליצור רצף טקסטואלי קריא, תקין ובהיר מבחינה לוגית.

מילות חיבור ושעבוד

עריכה

מבחינה תחבירית, מילות הקישור מחולקות לשתי קבוצות:

רשימה של מילות קישור

עריכה

מבחינה סמנטית, נהוג לחלק את מילות הקישור על-פי הקשר הלוגי שהן מייצגות.

להלן רשימה חלקית של מילות קישור בעברית:

מטרה סוג הקשר הלוגי מילות הקישור
להוסיף הוספה ו, וכן, גם, נוסף ל, נוסף על, יתרה מזאת, לא זו אַף זו, יתר על כן, זאת ועוד, כמו כן, ראשית, שנית, לא כל שכן, לא רק... כי אם גם, לרבות ה..., מלבד ה..., חוץ מזה..., ואף.... ובלשון הדיבור גם: בנוסף ל.

דוגמה: שירן הביאה ליום ההולדת של דנה מתנה וגם בלונים.

לתאר מתי התרחשו הדברים זמן כאשר, כש..., בשעה ש..., בזמן ש..., לפני ש..., אחרי ש..., במשך, קודם לכן, בינתיים, בטרם, לאחרונה, מאז, מראש..., לאחר מכן, לאחר, אחרי זה..., כעבור...., לעיתים קרובות/רחוקות...

דוגמה: כשרבקה תיכנס נצעק "מזל טוב, רבקה!".

להתנגד, להסתייג ניגוד בעוד..., בו בזמן ש..., למרות זאת, לעומת ה..., לעומת זאת, אבל, אך, אולם, ברם, אפס כי, עם זאת, לא... (הטקסט המנוגד) אלא, ואילו..., בניגוד לכך, מאידך גיסא, מנגד, מצד אחד...(טקסט) מצד שני..., שלא כ...

דוגמה: דנה הכינה שיעורים, שלא כדן.

לציין סיבה, לנמק סיבה כי, מפני ש..., משום ש..., מאחר ש..., בגלל..., הואיל ו..., שכן..., בשל, בעקבות, בזכות ה..., כיוון ש, בגין ה..., לרגל ה..., בעטיו של..., היות ש..., מחמת ה..., מפאת ה...,עקב..., לאור...

דוגמה: דני לא הגיע ללימודים כיוון שהיה חולה.

לציין תוצאה תוצאה כך ש..., מכאן ש..., לאור זאת..., מכאן נובע ש..., לכן, על כן, לפיכך, הואיל וכך, כתוצאה מכך, אי לכך, משום כך, בעקבות זאת, עקב כך, מתוך כך, מכיוון שכך.

דוגמה: דני היה צמא, לכן הוא שתה.

לציין מטרה תכלית (מטרה) בחיוב: כדי ש..., לכבוד ה..., במטרה ש..., על מנת ש..., לשם ה..., למען ה.., כדי ל..., במטרה ל..., במגמה ל..., על מנת ל..., לשם כך, לתכלית זאת, בשביל ש...

בשלילה: כדי שלא, שלא, פן, שמא, לבל.

דוגמה: לכבוד החג דני קנה בגדים חדשים.

להשוות השוואה דמיון: בהשוואה ל..., בדומה ל..., במקביל ל..., כמו, כפי ש..., בעוד, כשם ש..., כך גם, כאילו.

ניגוד: לעומת זאת, ואילו, בניגוד ל..., לחלופין.

אחרים: ככל ש... כן, במידה ש... כך, יותר ממה ש..., פחות ממה ש..., יותר מ..., פחות מ..., יחסית ל..., בהשוואה ל...

דוגמה: החיים בקיבוץ משותפים, בניגוד לחיים בעיר שהם נפרדים.

לציין תנאי תנאי תנאי קיים: אם, במקרה ש..., בתנאי ש..., ובלבד ש..., לא... אלא אם כן.

תנאי בטל (היפותטי): לו, אילו, לולא, אילולא, אלמלא.

דוגמה: לו הייתי ציפור הייתי יכול לעוף.

לציין ניגוד לצפוי ויתור על אף ה..., אף על פי ש..., חרף ה..., אף על פי כן, אף כי, אף אם, גם אם, אפילו, למרות ה..., למרות זאת, בכל זאת, עם זאת, בכל אופן, מכל מקום, על כל פנים.

דוגמה: אף על פי שדני ידע את החומר הוא לא הצליח במבחן.

לציין חלופות ברירה או, לחלופין

דוגמה: או חברותא או מיתותא.

להסביר הסבר כלומר, למשל, לדוגמה, כגון, זאת אומרת, דהיינו, קרי, הכוונה היא.

דוגמה: אני אוהב לאכול פירות, למשל בננות ותותים.

להכליל / לצמצם הכללה, צמצום כולל, לרבות, בייחוד, בעיקר, זולת, חוץ מ..., פרט ל..., למעט, להוציא, מלבד, רק.

דוגמה: דני ענה על כל השאלות נכון, למעט שאלה אחת.

להדגיש הדגשה אכן, ודאי, בייחוד, במיוחד, ראוי להדגיש
לסכם סיכום סיכומו של דבר, מכל האמור אפשר לסכם.
להסיק להסיק מסקנה מכל האמור ניתן להסיק, מכאן נובע ש, מתברר אם כן ש, נראה כי, ראינו אפוא.

קישורים חיצוניים

עריכה