מיעוט (פירושונים)

דף פירושונים

האם התכוונתם ל...

סוציולוגיה ופוליטיקה:

  • מיעוט – קבוצה שאיננה שייכת לקבוצת הרוב השולטת בחברה נתונה
  • זכויות מיעוט (פוליטיקה) – זכויות של קבוצות מיעוט
  • שפת מיעוטים – שפה המדוברת על ידי מיעוט מן האוכלוסייה הכוללת בטריטוריה מסוימת
  • ממשלת מיעוט – ממשלה במשטר פרלמנטרי שהסיעות המרכיבות אותה כוללות פחות ממחצית חברי הפרלמנט
  • שלטון המיעוט – קבוצה בעלת עליונות פוליטית, כלכלית או תרבותית השולטת במדינה או באזור מסוים אף על פי שהיא מייצגת רק חלק קטן מהאוכלוסייה הכללית

מיעוטים במדינות מסוימות:

אחר:

  • דעת מיעוט – בפסק דין, היא דעתו של שופט יחיד או של כמה שופטים, שחולקים על דעת רוב השופטים בהרכב (שהיא זו הקובעת את תוצאות הדיון המשפטי)
  • זכויות שאינן מקנות שליטה (זכויות מיעוט) – בחשבונאות, סעיף מאזני בדוחות הכספיים של חברות אם השולטות בחברה בת, אחת או יותר
  • מיעוט המצוי – הגדרה הלכתית שפירושה החלת חובת בדיקה על כלל הפריטים מפני איסור כלשהו המצוי במיעוט ניכר מהם
  • מיעוט אחר מיעוטמידה מדרשית

ראו גם