מלך (שחמט)

כלי שחמט
כלי שחמט
מלך
מלכה
צריח
רץ
פרש
רגלי
כלי שחמט אגדתיים

המלך הוא הכלי החשוב ביותר במשחק השחמט. המשחק מסתיים כאשר המלך נמצא תחת איום שאין לו אפשרות להימלט ממנו, ולא ניתן להציל את המלך. מצב זה נקרא מט. מלך אינו יכול לאכול מלך אחר, אם המשחק מגיע למצב של מלך נגד מלך - המשחק נגמר בתיקו.

תנועה עריכה

8                
7                
6                
5                
4                
3                
2                
1                
א ב ג ד ה ו ז ח
הנקודות מסמנות את המשבצות

שהמלך יכול לנוע אליהן.

בתחילת המשחק המלך ניצב בטור ה' בלוח. (המלך הלבן יהיה ב-ה1 ואילו המלך השחור ב-ה8). המלך יכול לנוע ערוגה אחת לכל כיוון, בתנאי שהערוגה לא חסומה על ידי כלי אחר. אם היא חסומה, המלך יכול להכות את הכלי ולנוע לשם. למלך אסור להיות במצב של איום (שכלי אחר יוכל להכות אותו). בניגוד לכלים אחרים, המלך לא יכול להכות כלי שמוגן על ידי כלי אחר (כי אז ימצא תחת איום). כמו כן, המלך לא יכול לעבור לערוגה המאוימת על ידי כלי אחר. החוק הזה תקף גם לגבי הצרחה - אם המלך חייב לעבור לצורך ההצרחה דרך ערוגה מאוימת על ידי אחד הכלים של השחקן היריב, אסור לשחקן להצריח. למלך אסור להיות מאוים גם על ידי כלים מרותקים.

 
מלך לבן

ההצרחה היא תנועה מיוחדת למלך שניתן לבצעה בכל שלב משלבי המשחק בהינתן חמישה תנאים: המלך והצריח נמצאים באותה שורה, המלך לא זז ממקומו לפני ביצוע ההצרחה, הצריח לא זז ממקומו טרם ההצרחה, המלך לא עובר דרך ערוגה מאוימת, והמלך אינו נמצא באיום של שח בעת ההצרחה (כלומר, אסור להימלט משח בעזרת הצרחה). כמו כן, הצריח לא ימצא עצמו מאוים על ידי כלי של היריב, במשבצת החדשה, שלאחר ההצרחה.

תפקידי המלך במשחק עריכה

בפתיחת המשחק ובאמצעו, המלך בדרך כלל לא משתתף באופן פעיל במשחק. במקום זאת, השחקן יגן בדרך כלל על המלך בעזרת הצרחה המביאה את המלך אל פינת הלוח, מאחורי שורה של רגלים ידידותיים. בסוף המשחק, כשרוב הכלים כבר נעלמו מהלוח, המלך יוצא בדרך כלל ממקום מחבואו ומשתתף באופן פעיל במשחק, וכך הוא מקבל תפקיד חשוב בקידום הרגלים להכתרה ותפקידים נוספים כדוגמת תמיכה במט.

 
מלך שחור

קשה להעריך את ערכו של המלך כי לא ניתן להחליפו תמורת כלים אחרים (בתוכנות שחמט בדרך כלל ערכו של המלך הוא 200). עם זאת, למלך תפקיד חשוב בסוף המשחק ובדרך כלל מעריכים אותו מעט יותר מהרץ או מהפרש. עמנואל לסקר העריך אותו כשווה ערך לפרש ולרגלי גם יחד.

במשחק שחמט מלך הגבעה המלך יותר חזק מבשחמט סטנדרטי, שכן שחקן שמצליח להביא את המלך שלו לאחת מהמשבצות המרכזיות בלוח ראשון מנצח.

איומים על המלך עריכה

שחקן לא יכול להביא את המלך שלו לערוגה שנמצאת תחת איום של כלי יריב (וגם לא להעביר אותו בערוגה כזאת בהצרחה). איום על המלך של היריב נקרא "שח". על שחקן הנמצא ב"שח" להוציא מיד את המלך מהאיום. מצב שבו אין לשחקן דרך להסיר את האיום נקרא "מט" והוא ניצחון לשחקן המאיים.

נגדה עריכה

8                
7                
6                
5                
4                
3                
2                
1                
א ב ג ד ה ו ז ח
במצב זה אם השחור יצא מהנגדה הוא יפסיד

נגדה הוא מצב שבו שני המלכים נמצאים באותו טור או באותה שורה כשרק ערוגה אחת מפרידה ביניהם. לנגדה תפקיד חשוב בסוף המשחק כשלאחד הצדדים יש רגלי עודף. העמדה הזאת חשובה במיוחד כי אם המלך השני יוצא מהנגדה ייתכן שהשחקן השני יוכל לכבוש את הערוגות החשובות עם המלך שלו ובעזרתו לקדם את הרגלי שלו לשורת ההכתרה.

בסיומי משחק שבהם נותר רק רגלי אחד למיקום הרגלי ולמיקום המלכים חשיבות עליונה בכניסה לנגדה וליציאה ממנה. בסיומים כאלה נעשה שימוש מרובה בכפאי.

תאוריה עריכה

8                
7                
6                
5                
4                
3                
2                
1                
א ב ג ד ה ו ז ח
ההתחלה, תור השחור.
8                
7                
6                
5                
4                
3                
2                
1                
א ב ג ד ה ו ז ח

השחור יוצא מנגדה בלית ברירה.

8                
7                
6                
5                
4                
3                
2                
1                
א ב ג ד ה ו ז ח
הרגלי הלבן נע קדימה.
8                
7                
6                
5                
4                
3                
2                
1                
א ב ג ד ה ו ז ח

המלך הלבן מונע מהמלך השחור לחזור למשבצת האסטרטגית; לבן מכתיר במסע הבא.

למלך חשיבות רבה בטקטיקה בסוף המשחק כי בדרך כלל בשלב זה לא נותרים כלים רבים מלבד הרגלים והמלך יכול להשתתף באופן פעיל בתקיפת שורות החיילים של היריב ואפילו במזלגות פשוטים אם היריב לא מקפיד על כללי הזהירות. בסיום המשחק, תפקידו החשוב ביותר של המלך הוא בדרך כלל סיוע בהכתרת אחד הרגלים ומתן המט.

המלך יכול לסייע להכתיר את הרגלי בהינתן שניים מתוך התנאים הבאים (בהנחה שנותרו על הלוח רק שני מלכים ורגלי אחד):

  1. המלך הידידותי נמצא מלפני הרגלי הידידותי.
  2. הלבן נמצא בנגדה.
  3. המלך נמצא בשורה הששית.

אם המלך היריב נמצא לפני הרגלי הידידותי, היריב יזכה בתיקו, למעט המצב שבו המלך הידידותי נמצא בערוגה כזאת שתמנע מהמלך היריב להפריע לרגלי הידידותי להכתיר.

דוגמה להכתרה (בתרשימים):

  1. ....מד8 (תורו של השחור לנוע)
  2. ד7 מג7
  3. מה7 מפריע ליריב לחסום את דרכו של הרגלי ומכתיר במסע הבא.

קישורים חיצוניים עריכה

  מדיה וקבצים בנושא מלך בוויקישיתוף