מְנַהֵל יֶדַע הוא אדם שתפקידו לנהל ולקדם את תחום ניהול הידע בארגון, תוך שימוש במגוון ההגדרות, התהליכים, הכלים, הפתרונות והאמצעים למימוש ניהול ידע בארגון, ועל פי מטרות הארגון וצרכיו.

תחומי האחריות עריכה

  • הובלת מדיניות ניהול ידע בארגון.
  • הבניה קידום ומימוש של תוכנית עבודה לניהול ידע בארגון.
  • הבניה קידום ופיתוח חדשנות של מתודולוגיית ניהול הידע בארגון.
  • שימור ופיתוח תרבות ארגונית של ניהול ידע.
  • הדרכה הנחיה והובלה של פעילות מובילי הידע ועורכי התוכן בארגון.
  • הטמעת השימוש בפתרונות לניהול ידע בארגון.
  • הטמעת השימוש בכלים טכנולוגיים תומכים בניהול ידע בארגון.
  • הפעלה ותחזוקה של מערכת ניהול הידע בארגון.

הכשרת מנהל ידע עריכה

בישראל ניתן ללמוד את תחום ניהול הידע במספר מוסדות אקדמיים, ביניהם אוניברסיטת בר-אילן ואוניברסיטת חיפה.

בנוסף, קיימים קורסים לניהול ידע, המשלבים בתוכם את מהות התפקיד של מנהל ידע, בחברות פרטיות שונות העוסקות בתחום.

קישורים חיצוניים עריכה