פתיחת התפריט הראשי
סמל מספן המטה של חיל הים

מספן ראש המטה (רמ"ט) הוא יחידה ראשית במטה חיל הים.

תא"ל דוד בן בעש"ט ראש מספן מטה הראשון בחיל הים, 2003

המספן מופקד על בניין הכוח בזרוע הים, מבקר את מימושו ומתאם את עבודת המטה הבין-מספנית. ראש המטה הוא קצין בדרגת תת-אלוף, הוא משמש גם כסגנו של מפקד החיל וממלא את מקומו בהיעדרו. כיום ממלא תפקיד זה תא"ל דוד סער סלמה. ראשי המספן: דוד בן בעש"ט (2003-2002), אלי מרום (2004-2003), יובל צור (2007-2004), נועם פייג (2008-2007), רן בן יהודה (2012-2008), ירון לוי (2014-2012), אליהו שרביט (2016-2014), דרור פרידמן (2019-2016), דוד סער סלמה (מרץ 2019-).

תחומי אחריותעריכה

 • תכנון וארגון סד"כ חיל הים
 • אפיון צורכי החיל באמצעי לחימה ובמידע, וקביעת עדיפויות בתחומי ההצטיידות והפיתוח של אמצעים אלה
 • אחריות לתקציבי חיל הים
 • קביעת תוכנית העבודה השנתית והרב-שנתית
 • ייצוג החיל בפני המטה הכללי של צה"ל, משרדי הממשלה ומדינות זרות

מבנהעריכה

 • מחלקת תכנון וארגון (תוא"ר)
  • ענף ארגון
  • ענף תכנון
  • ענף תקינה ושיטות (תו"ש)
 • מחלקת אמצעי לחימה
 • מחלקת תקציבים