מס רכישה הוא מס ישראלי המשולם על רכישת זכות במקרקעין בישראל על פי חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963, דוגמת בתים פרטיים, דירות מגורים, מגרשים ביעודים שונים (חקלאי, מסחרי, משרדים, מגורים ועוד) ומבנים ביעודים שונים. הקונה נושא בתשלום מס הרכישה בשיעור קבוע משווי הנכס, ובמקרים מסוימים (לדוגמה דירת מגורים) בשיעורים מדורגים, לרשות המיסים, בנוסף לתשלום למוכר עבור הנכס הנרכש.

גובה המסעריכה

מס רכישה אינו קבוע, ותלוי באופן ישיר בגובה העסקה ובסוג הנכס. כמו כן, מס רכישה מהווה אחוז מסוים מגובה העסקה, במקרים מסוימים מחושב באופן מדורג. פעם בשנה, ב-16 בינואר, מעדכן משרד האוצר את שיעור המס ומדרגותיו בהתאם לעליית המדד.

החוק מעניק פטורים והקלות במקרים מסוימים (כגון לעולה חדש).

שיעורי מס הרכישה לשנת 2019, לרוכש של דירת מגורים יחידה:

שיעור המס שווי דירה
מ... עד...
0% 0 ש"ח 1,696,750 ש"ח
3.5% 1,696,750 ש"ח 2,012,560 ש"ח
5% 2,012,560 ש"ח 5,192,150 ש"ח
8% 5,192,150 ש"ח 17,307,170 ש"ח
10% 17,307,170 ש"ח ומעלה

שיעורי מס הרכישה לשנת 2019, לרוכש של דירת מגורים שנייה (כלומר לרוכש שבבעלותו יש דירה נוספת):

שיעור המס שווי דירה
מ... עד...
8% 0 ש"ח 5,194,225 ש"ח
10% 5,194,225 ש"ח ומעלה

תיאום מס רכישה בין ישראל למדינות אחרותעריכה

בין מדינת ישראל לארצות הברית קיימת אמנת מס ברורה ומסודרת הקובעת את ענייניו הפיננסיים של המשקיע הזר במדינה. על פי סעיף 7 לאמנה בין ישראל לארצות הברית, הנהנית הראשית מהמס הצפוי היא המדינה בה מבוצעת ההשקעה. מס ההכנסה של המדינה ממנה הגיע המשקיע יקבל אף הוא דיווח אך עלות המס תחושב לאחר הורדת מס ההכנסה המקומי בגין הרווחים ששולמו.

קישורים חיצונייםעריכה

  •   חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג-1963, באתר ויקיטקסט