מערך האימות הגלובלי

מערך האימות הגלובלי (International Data Centre - IDC) הנמצא בהקמה כולל מרכז לאיסוף, עיבוד ואחסון נתונים הממוקם בארגון האמנ"ס (האמנה לאיסור ניסויים גרעיניים) שמושבו בווינה, אוסטריה, מערכת תחנות ניטור ומעבדות רדיו-נוקלידיות הפרושות בעולם (International Monitoring System - IMS), ומערכת תקשורת בין התחנות וה- NDCs (מנתו"ל - מרכז הנתונים הלאומי) לארגון האמנ"ס (Global Communication Infrastructure - GCI).

מערכת התחנות והמעבדות כוללת:

  • 50 תחנות סייסמיות ראשיות
  • 120 תחנות סייסמיות משניות (2 בישראל)
  • 11 תחנות הידרואקוסטיות
  • 60 תחנות אינפרא-סאונד
  • 80 תחנות רדיו-נוקלידיות
  • 16 מעבדות רדיונוקלידיות (1 בישראל)

התחנות הסייסמיות הראשיות מעבירות נתונים ברציפות לארגון האמנ"ס, בעוד שהתחנות המשניות מעבירות נתונים רק על פי דרישה.