מערכת פרויקטיבית

בערך זה
נעשה שימוש
בסימנים מוסכמים
מתחום המתמטיקה.
להבהרת הסימנים
ראו סימון מתמטי.

מערכת פרויקטיבית בקטגוריה מסוימת היא אוסף עצמים באותה קטגוריה (קבוצות, חבורות או חוגים למשל) המקיימים ביניהם קשר של הטלות (אפשר להטיל איבר במקום גבוה יותר ולקבל איבר במקום נמוך יותר) ותכונות מסוימות. לקבוצת כל ה"סדרות" של איברים מאוסף העצמים, המקיימים את תכונת ההטלה, קוראים "הגבול ההפוך" של המערכת הפרויקטיבית. למערכות פרויקטיביות (וגבולות הפוכים בפרט) יש שימוש בתורת המספרים, למשל: חוג המספרים ה-p-אדיים הוא גבול הפוך של חוגי שלמים מודולו .

הגדרה

עריכה

קבוצה מכוונת (directed set) היא קבוצה שמוגדר עליה סדר חלקי  , ומקיימת: לכל שני אינדקסים i ו-j קיים אינדקס שלישי k כך ש- .

מערכת פרויקטיבית של קבוצות, חבורות או חוגים (נקרא להם עצמים) היא אוסף של עצמים   בקטגוריה המתאימה בעלת קבוצת אינדקסים שהיא קבוצה מכוונת, ביחד עם פונקציות הטלה   המהוות מורפיזמים בקטגוריה המתאימה, שמקיימות את התכונות הבאות:

  1. זהות עצמית:  , הטלה של עצם על עצמו היא הזהות.
  2. הרכבה טרנזיטיבית: לכל   שמקיימים   מתקיים  , כלומר: להטיל את   על   שקול להטלת   על   ומשם להטיל על   באמצעות ההטלה מ-  ל- .

הגבול ההפוך (inverse limit)   של מערכת פרויקטיבית בקטגוריה מסוימת היא עצם באותה קטגוריה הכולל את כל ה"סדרות" שבהן ההטלות מקיימות את התכונה הבאה:   לכל  . בנוסחה

  .

אם הקבוצה המכוונת היא   את איברי הגבול ההפוך אפשר לרשום בצורה

  .

דוגמאות

עריכה
  • חוג המספרים ה-p-אדיים הוא גבול הפוך של  (חוגי השלמים מודולו  ), כלומר:  .
    כאן ההטלות הן   המוגדרות על ידי   (במילים אחרות:  ) לכל  .
  • חבורה פרו-סופית היא חבורה שמתקבלת על ידי גבול הפוך של חבורות סופיות.
  • ההשלמה הפרו-פיניטית של חוג השלמים:  . ממשפט השאריות הסיני נובע ש- .
  • חבורה פרו-p היא חבורה שמתקבלת על ידי גבול הפוך של חבורות p.

מקורות

עריכה
  • Gregory Berhuy, Introduction to Galois Cohomology and its Applications, The London Mathematical Society.

ראו גם

עריכה