מעשי משפט

כתב עת משפטי ישראלי

"מעשי משפט - כתב-עת למשפט ולתיקון חברתי" הוא כתב עת משפטי-אקדמי היוצא לאור מטעם הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, היחיד בישראל אשר מתמקד ביחסי הגומלין בין המשפט לבין שינוי חברתי ותיקון חברתי ונועד לשתף ידע, דילמות ותובנות בקרב קהילת העוסקים בתחום: אנשי אקדמיה, עורכי דין פעילים ופעילים חברתיים. מאז השקתו בשנת 2008 יוצא כתב העת לאור פעם בשנה, ומהווה במה למאמרים תמציתיים וענייניים בתחומי עריכת הדין החברתית ויחסי הגומלין בין המשפט לבין שינוי חברתי ותיקון חברתי. בנוסף, כולל כל כרך גם תרגום לעברית של טקסט קאנוני בתחומים המכוסים על ידי כתב העת או בתחומים משיקים.

הכרך הראשון של כתב העת יצא לאור בינואר 2008 (עורך ראשי של כרכים א-ה: ד"ר עופר סיטבון). העורך הראשי של כרכים ו-ט היה ד"ר יובל לבנת; העורכים הראשיים של כרכים ט-יא היו פרופ' יששכר רוזן-צבי וד"ר הילה שמיר, והעורך הראשי כיום הוא פרופ' עמרי ידלין.

כיום חברים במערכת כתב העת סטודנטים מצטיינים לתואר ראשון במשפטים, ועורכי דין חברתיים שהם חברי מערכת ותיקים משמשים בו יועצים פנימיים.

מאפיינים

עריכה

בכתב העת מתפרסמים מאמרים העוסקים בעיקר בעיון ובמחקר של שאלות הלקוחות משדה העשייה המשפטית החברתית.

ל"מעשי משפט" מספר מאפיינים ייחודיים המבדלים אותו מכתבי עת משפטיים אחרים שיוצאים מטעם הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב (כגון עיוני משפט ומשפט חברה ותרבות), ובהם:

 • אורך המאמרים בכתב העת אינו עולה על 8,000 מילים.
 • כתב העת כולל תרגום מאמרים קלאסיים בתחום עריכת-הדין החברתית.
 • דגש מיוחד על פרקטיקה, ובייחוד עיסוק במאבקים חברתיים בישראל מנקודת מבטם של משפטנים מ"השטח".
 • בין-תחומיות: הצבת העשייה בתחום המשפט והשינוי החברתי במסגרת הקשרים פוליטיים, היסטוריים, כלכליים ותרבותיים רחבים יותר.

בנוסף לגרסה המודפסת, לכתב העת גרסה מקוונת, הכוללת נוסח מלא של כל המאמרים שהתפרסמו במסגרתו. כתב העת מתפרסם ברישיון Creative Commons, הכולל פחות מגבלות על זכויות יוצרים, ומאפשר יותר לשתף ולהפיץ את תוכני כתב העת.

כרכים

עריכה
 • כרך א'- יצא לאור בשנת 2008.
 • כרך ב'- יצא לאור בשנת 2009.
 • כרך ג'- יצא לאור בשנת 2010, ועסק ברובו בשאלת ה"קול" במשפט.
 • כרך ד'- יצא לאור בשנת 2011, ועסק ברובו בגבולות ומגבלות השיח המשפטי.
 • כרך ה'- יצא לאור בשנת 2012, ועסק ברובו בכוחו ותפקידו של המשפט בעיצוב הסדרים חברתיים.
 • כרך ו'- יצא לאור בשנת 2013, ועסק ברובו בעריכת דין חברתית ברחבי העולם.
 • כרך ז'- יצא לאור בשנת 2014, ועסק ברובו בזכויות אדם בחברה ובמשפט בישראל.
 • כרך ח'- יצא לאור בשנת 2015, ועסק ברובו במאבקים כנגד תפיסות הגמוניות בחברה, במשפט ובפוליטיקה.
 • כרך ט(1)- יצא לאור בשנת 2018, ועסק בנושא החינוך המשפטי.
 • כרך ט'(2)- יצא לאור בשנת 2018 ועסק במשפט ושינוי חברתי
 • כרך י', "מעשיות משפט"- יצא לאור בשנת 2019, וכולל מאמרים על "מאחורי הקלעים" של מספר פסקי דין משמעותיים ששינו את החברה הישראלית.
 • כרך יא, משפט ותרבות, 2020
 • כרך יב, 2021
 • כרך יג, 2022: עוסק במשפט וזכויות בעלי חיים, ובהשפעות הקורונה על המשפט הישראל

כנסים

עריכה

יציאת כל כרך של "מעשי משפט" לאור מלווה בכנס מיוחד במסגרת סדרת הכנסים "עריכת דין חברתית בישראל". בכל כנס מוצגים נושאים שנדונו בכרך היוצא לאור, לצד נושאים רבים נוספים בתחום המשפט והתיקון החברתי.

קישורים חיצוניים

עריכה